Vés al contingut (premeu Retorn)

Requisits de Grau en Enginyeria Mecànica

CONDICIÓ(*)

PREREQUISIT: Haver aprovat l'assignatura amb requeriment.

PRECOREQUISIT: Haver cursat prèviament o l'assignatura amb requeriment i, en cas de no haver-la aprovat, cursar-la simultàniament.

COREQUISIT: Haver aprovat prèviament l'assignatura amb requeriment o cursar-la simultàniament.

IREQUISIT: Cursar simultàniament l'assignatura amb requeriment.

ASSIGNATURA QUE ES VOL CURSARCONDICIÓ(*)ASSIGNATURA AMB REQUERIMENT
820002-ES-ESTADÍSTICA PREREQUISIT 820007-CAL-CÀLCUL
PRECOREQUISIT

820008-ACM-ÀLGEBRA I CÀLCUL MULTIVARIABLE

 

820009-CNED-CÀLCUL NUMÈRIC - EQUACIONS DIFERENCIALS

820012-CIA-CONTROL INDUSTRIAL I AUTOMATITZACIÓ COREQUISIT 820016-STE-SISTEMES ELÈCTRICS
820017-STI-SISTEMES ELECTRÒNICS COREQUISIT 820016-STE-SISTEMES ELÈCTRICS
820426-FAB-FABRICACIÓ PREREQUISIT

820421-AEGDM-AMPLIACIÓ D'EXPRESSIÓ GRÀFICA. DISSENY MECÀNIC

PRECOREQUISIT

820422-CEMM-CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS

820430-DIMA-DISSENY DE MÀQUINES PREREQUISIT

820424-RM-RESISTÈNCIA DE MATERIALS

PRECOREQUISIT

820429-CDIM-CINEMÀTICA I DINÀMICA DE MÀQUINES

820429-CDIM-CINEMÀTICA I DINÀMICA DE MÀQUINES PREREQUISIT 295401-DIN-DINÀMICA
820458-EMQM-ELEMENTS DE MÀQUINES PREREQUISIT 820430-DIMA-DISSENY DE MÀQUINES
820422-CEMM-CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS PREREQUISIT

820423-ELAS-ELASTICITAT

 

820013-MF-MECÀNICA DE FLUIDS

COREQUISIT

820424-RM-RESISTÈNCIA DE MATERIALS

820424-RM-RESISTÈNCIA DE MATERIALS PREREQUISIT 820423-ELAS-ELASTICITAT
820428-ECIM-ESTRUCTURES I CONSTRUCCIONS INDUSTRIALS PREREQUISIT 820424-RM-RESISTÈNCIA DE MATERIALS
295401-DIN-DINÀMICA PREREQUISIT 820018-STM-SISTEMES MECÀNICS
820423-ELAS-ELASTICITAT PREREQUISIT 820018-STM-SISTEMES MECÀNICS
820425-EFM-ENGINYERIA DE FLUIDS PREREQUISIT 820020-TTC-TERMODINÀMICA I TRANSFERÈNCIA DE CALOR
820076-AEAE-AMPLIACIÓ D'ESTADÍSTICA I APLICACIONS A L'ENGINYERIA PREREQUISIT 820002-ES-ESTADÍSTICA
820241-DMD-DISSENY MICROELECTRÒNIC PRECOREQUISIT 820017-STI-SISTEMES ELECTRÒNICS