Vés al contingut (premeu Retorn)

Requisits de Grau en Enginyeria Química

CONDICIÓ(*)

PREREQUISIT: Haver aprovat l'assignatura amb requeriment.

PRECOREQUISIT: Haver cursat prèviament o l'assignatura amb requeriment i, en cas de no haver-la aprovat, cursar-la simultàniament.

COREQUISIT: Haver aprovat prèviament l'assignatura amb requeriment o cursar-la simultàniament.

IREQUISIT: Cursar simultàniament l'assignatura amb requeriment.

ASSIGNATURA QUE ES VOL CURSARCONDICIÓ(*)ASSIGNATURA AMB REQUERIMENT
820002-ES-ESTADÍSTICA PREREQUISIT 820007-CAL-CÀLCUL
PRECOREQUISIT

820008-ACM-ÀLGEBRA I CÀLCUL MULTIVARIABLE

 

820009-CNED-CÀLCUL NUMÈRIC - EQUACIONS DIFERENCIALS

820012-CIA-CONTROL INDUSTRIAL I AUTOMATITZACIÓ COREQUISIT 820016-STE-SISTEMES ELÈCTRICS
820017-STI-SISTEMES ELECTRÒNICS COREQUISIT 820016-STE-SISTEMES ELÈCTRICS
820525-EEQ1Q-EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA QUÍMICA I PREREQUISIT

295501-QDA-QUÍMICA EN DISSOLUCIÓ AQUOSA

820526-EEQ2Q-EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA QUÍMICA II PREREQUISIT

820525-EEQ1Q-EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA QUÍMICA I

820529-OBA1-OPERACIONS BÀSIQUES I COREQUISIT 820013-MF-MECÀNICA DE FLUIDS
PREREQUISIT 295024-TERM-TERMODINÀMICA
820528-OBA2-OPERACIONS BÀSIQUES II PREREQUISIT

820529-OBA1-OPERACIONS BÀSIQUES I

820532-SOPQ-SIMULACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE PROCESSOS QUÍMICS PREREQUISIT

820529-OBA1-OPERACIONS BÀSIQUES I

COREQUISIT

820528-OBA2-OPERACIONS BÀSIQUES II

820523-EPQ-ENGINYERIA DE PROCESSOS QUÍMICS PREREQUISIT

820528-OBA2-OPERACIONS BÀSIQUES II

 

820532-SOPQ-SIMULACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE PROCESSOS QUÍMICS

820531-QOQ-QUÍMICA ORGÀNICA PREREQUISIT 295031-QQ-QUÍMICA
295503-EXQ-EXPERIMENTACIÓ QUÍMICA PREREQUISIT

820530-QAQ-QUÍMICA

 

820531-QOQ-QUÍMICA ORGÀNICA

820530-QAQ-QUÍMICA ANALÍTICA PREREQUISIT 295501-QDA-QUÍMICA EN DISSOLUCIÓ AQUOSA
295504-FETRA-FENÒMENS DEL TRANSPORT PRECOREQUISIT 295024-TERM-TERMODINÀMICA
820527-FQ-FISICOQUÍMICA PRECOREQUISIT 295024-TERM-TERMODINÀMICA
820076-AEAE-AMPLIACIÓ D'ESTADÍSTICA I APLICACIONS A L'ENGINYERIA PREREQUISIT 820002-ES-ESTADÍSTICA
820241-DMD-DISSENY MICROELECTRÒNIC PRECOREQUISIT 820017-STI-SISTEMES ELECTRÒNICS