Vés al contingut (premeu Retorn)

Accés professorat: creació i gestió d'ofertes TFE

Identificació

Heu oblidat la contrasenya?

Consulta/Gestió d'ofertes

DT - creació d'ofertes de Doble Titulació de Grau

Per a la proposta i validació de propostes de TFE de Doble Titulació és necessari que envieu el formulari adjunt emplenat a la sotsdirecció de política acadèmica.

Un cop validada la proposta, d'ofici, serà publicada al web d'ofertes de TFE específica per a Dobles Graus.

 

Creació d'ofertes

El procediment general per a la proposta i validació de propostes de TFE incorpora les següents etapes:
 
 1. Introducció de la proposta de títol de TFE, per part del PDI vinculat a l’EEBE (important: reviseu l'apartat "estats de l'oferta de TFE").
  • En cas de que el TFE pugui ser elaborat en diferents idiomes entre els quals hi consti l'anglès, es recomana publicar la informació de l'oferta en anglès (serà més fàcilment identificable pels estudiants de mobilitat incoming).
 2. Publicació de la proposta al web de TFE de l'escola.
 3. Registre de l'oferta de TFE a e-Secretaria, per part de l’estudiantat de l’EEBE.
 4. Validació del registre de TFE a Prisma-nou, per part del PDI director de la proposta.
Un cop validat el registre, aquest passa a l'estat d'"inscrit i acceptat" a l'e-Secretaria. A partir de llavors, l’estudiantat el podrà matricular en els terminis establerts al calendari acadèmic i sempre que el seu expedient compleixi els requisits de la matrícula dels treballs fi d'estudi.

Gestió d'ofertes

Indicacions bàsiques:

Per crear una oferta cal emplenar el formulari (conté camps obligatoris marcats amb *). S'ha de fer especial atenció als apartats següents:

 • Nombre d'estudiants: normalment el treball és individual i per defecte està marcat amb “1”. Aquest camp està pensat per a TFE vinculats (degudament referenciats)
 • Modalitat: sempre serà "universitat". En cas d'un TFE realitzat en empresa, cal l'existència d'un conveni de pràctiques o un acord d'estades puntuals (informació addicional).
 • Data de publicació: s'ha de definir
 • Data de venciment: per defecte sortirà a un any després de la data de publicació, però es pot editar, escollint l'adient

Estat de l'oferta.

 • Per defecte, totes les ofertes creades queden en estat de PROPOSTA.
 • Per tal que siguin visibles per l'estudiantat, s'ha de PUBLICAR L'OFERTA.
 • Una oferta publicada, es pot: 

  

ESTATVISUALITZACIÓOBSERVACIONS
CANCEL·LAR

 

Únicament visible per a l'autor Permet retirar a esborrany (tornar a posar l'oferta com a proposta).
RETIRAR A L'ESBORRANY

 

Únicament visible per a l'autor Permet publicar l'oferta
VÈNCER L'OFERTA

 

Únicament visible per a l'autor
 • Cal editar l'oferta i canviar la data de venciment
 • Per tornar-la a publicar cal modificar les dates de publicació i venciment de l'oferta