Vés al contingut (premeu Retorn)

Premi extraordinari de la promoció de grau

S'atorgaran 7 premis, 1.000€* per a cada Grau

Objecte

L'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE), amb el Patrocini d'ENGINYERS BCN, ha creat els Premis empresa EEBE per a estudiantat de Grau, per premiar a l'estudiant destacat/da de l'Escola, de la promoció del curs que celebra l’acte de graduació. 

 

Participants

Pot optar als premis tot l’estudiantat que reuneix els criteris per assistir a l’acte de graduació del curs 2023-2024 i que li resti un màxim de 60 ECTS per aprovar (en data 8 de maig de 2024) del: 

• Grau en Enginyeria Química

• Grau en Enginyeria Biomèdica

• Grau en Enginyeria de l'Energia

• Grau en Enginyeria de Materials

• Grau en Enginyeria Elèctrica

• Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

• Grau en Enginyeria Mecànica

 

Presentació de candidatures

L’estudiant haurà de presentar la seva candidatura per a sol·licitar aquests premis amb els criteris i terminis publicats al web de l’Escola.

Per poder optar al Premi caldrà sol·licitar-ho a l'emplenar el formulari d’inscripció a l’acte de graduació de la promoció 2023-2024, durant el termini que estigui oberta dita inscripció, i complimentar les preguntes específiques corresponents.

 

Criteris de valoració

Es valorarà principalment:

• L’expedient acadèmic, amb un màxim de 60 ECTS pendents d’aprovar, a data 8 de maig de 2024.

A més, es tindrà en compte:

• Haver format part d’una associació de l’Escola

• Haver format part dels òrgans de govern de la UPC

• Haver-se implicat en accions de compromís social organitzades per l’EEBE

• Mèrits que el candidat consideri extraordinaris com perquè el tribunal el tingui en compte.


Resolució i premis

Un tribunal format per la directora de l’EEBE, el sotsdirector Cap d'Estudis, la sotsdirectora de Relació amb les Empreses i un representant d' ENGINYERS BCN, es reuniran prèviament a la celebració de l'acte de graduació i revisaran les candidatures presentades.

El tribunal decidirà quin serà l’estudiant premiat/da per a cadascuna de les titulacions.

La decisió del jurat serà definitiva i inapel·lable. Els premis seran lliurats per un/a representant de l'entitat patrocinadora, durant l'Acte de Graduació corresponent. 

L'import del premi a l’estudiant destacat/da de l’EEBE serà de 1.000€* per a cada Grau. 

Tot l’estudiantat premiat també gaudirà d’un any de col·legiació gratuïta a ENGINYERS BCN. 

El tribunal es reserva el dret en deixar desert el premi o bé establir ex aequos. 

Es vetllarà perquè tots els premiats i premiades assisteixin a l’acte.

 

*en aplicació de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

Presentació de candidatures

Els premiats o premiades cedeixen a l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE), a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i a l’entitat patrocinadora del Premi els drets de comunicació pública dels premiats d’aquesta convocatòria, així com de la seva imatge.

La participació en aquest premi comporta l'acceptació de totes i cadascuna de les bases. Qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases serà resolta per l'organització del Premi.

Presenta la teva candidatura
Formulari tancat