Vés al contingut (premeu Retorn)

Laboratoris de Química

Índex dels laboratoris

Laboratori d'Enginyeria Química

Ubicació

Situat a A4.4

Descripció

L'estudiantat s'introdueix en l'àmbit del càlcul i disseny d'instal·lacions industrials, tant de transferència de matèria com de transferència simultània de calor i matèria (p.i., processos de destil·lació, rectificació contínua i discontínua, assecat de sòlids, absorció de gasos, extracció líquid-líquid, etc.). S'adquireix capacitat analítica i d'ús de les fonts de la informació per a la resolució de problemes pràctics relacionats amb processos i instal·lacions químiques. L'estudiantat avalua situacions experimentals aplicant el mètode científic per solucionar amb bon criteri els problemes pràctics. Es requereix anàlisi crític i presa de decisions. Saber adquirir, processar, tractar i correlacionar dades experimentals mitjançant les eines informàtiques adequades. Modelar fenòmens, operacions i processos en l'àmbit de l'Enginyeria Química mitjançant models matemàtics que descriguin els resultats obtinguts i que permetin predir-los i simular-los. L'anàlisi crítica dels resultats ha de permetre'ls extreure conclusions vàlides.

Assignatures

Equipament

Entre l'equipament que podem trobar al laboratori cal destacar: columna de destil·lació fraccionada, reactors adiabàtics, reactors continus, un equip d'electroforesi vertical i horitzontal, viscosímetre Engler, bombes peristàlitiques, transil·luminador, conductímetre, microcentrífuga i columnes de rebliment, entre altres.

 

Laboratori de Química General

Ubicació

Situat a A4.6

Descripció

L'estudiantat s'inicia en l'experimentació, consolidant els seus coneixements bàsics sobre l'estructura atòmica i les interaccions moleculars a través dels balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria, operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors i de la valorització i transformació de matèries primeres i recursos energètics. S'adquireixen capacitat per dissenyar experiments i adquirir, processar, tractar i correlacionar les dades experimentals. Proposar i recollir els models matemàtics i/o físics que descriuen els resultats extraient conclusions i analitzant críticament els resultats.

Assignatures

Equipament

Aquest laboratori està equipat amb agitadors magnètics, agitadors magnetotèrmics, balança analítica, balança granatària, estufa, incubadora, neveres, pH-hímetres, plaques calefactores, liquadora, assecador i microscopis òptics.

 

Laboratori d'Instrumentació Química

Ubicació

Situat a A4.7

Descripció

Permet que l'estudiantat consolidi els seus coneixements fonamentals d'estequiometria, cinètica de l'equilibri de sistemes complexos amb reaccions químiques múltiples. L'estudiantat pot aplicar els seus coneixements per dissenyar instal·lacions de reactors químics amb les configuracions més apropiades per a una reacció específica i determinar les propietats termodinàmiques i de transport, modelitzar fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, els sistemes amb flux de fluids, la transmissió de calor, les operacions de transferència de matèria i la cinètica de les reaccions químiques.

Assignatures

Equipament

Entre l'equipament del laboratori cal destacar: l'Espectrofotòmetre AA, Espectrofotòmetres UV-VIS, HPLC, agitador magnètic, agitadors magnetotèrmics, bombes de buit, càmera de llum UV, conductímetres, FTIR, mantes calefactores, punts de fusió, pH-hímentre i banys d'aigua.

 

arxivat sota: ,