Vés al contingut (premeu Retorn)

Laboratoris de Química

Índex dels laboratoris

Laboratori d'Enginyeria Química

Ubicació

Situat a A4.4

Descripció

L'estudiantat s'introdueix en l'àmbit del càlcul i disseny d'instal·lacions industrials, tant de transferència de matèria com de transferència simultània de calor i matèria processos de destil·lació, , assecat de sòlids, extracció líquid-líquid, etc.). S'adquireix capacitat analítica i d'ús de les fonts de la informació per a la resolució de problemes pràctics relacionats amb processos i instal·lacions químiques. L'estudiantat avalua situacions experimentals aplicant el mètode científic per solucionar amb bon criteri els problemes pràctics i pot aplicar els seus coneixements per dissenyar instal·lacions de reactors químics amb les configuracions més apropiades per a una reacció específica i determinar les propietats termodinàmiques i de transport, modelitzar fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, els sistemes amb flux de fluids, la transmissió de calor, les operacions de transferència de matèria i la cinètica de les reaccions químiques. Es requereix anàlisi crític i presa de decisions, saber adquirir, processar, tractar i correlacionar dades experimentals mitjançant les eines informàtiques adequades. Modelar fenòmens, operacions i processos en l'àmbit de l'Enginyeria Química mitjançant models matemàtics que descriguin els resultats obtinguts i que permetin predir-los i simular-los. L'anàlisi crítica dels resultats ha de permetre'ls extreure conclusions vàlides.

Assignatures

Equipament

Entre l'equipament que podem trobar al laboratori cal destacar: columna de destil·lació fraccionada, reactors adiabàtics, reactors continus, un equip d'electroforesi vertical i horitzontal, viscosímetre Engler, bombes peristàlitiques, transil·luminador, conductímetre, microcentrífuga i columnes de rebliment, entre altres.

 

Laboratori de Química General

Ubicació

Situat a A4.6

Descripció

L'estudiantat s'inicia en l'experimentació química utilitzant adequadament el material i la instrumentació bàsica d’un laboratori químic. Es realitzen experiments relacionats amb els continguts de cada assignatura per assolir els coneixements teòrics adquirits (balanços de matèria i energia, transferència de matèria, operacions de separació, enginyeria de la reacció química, identificació de les bases físiques dels processos biològics, identificació del funcionament de l’organisme humà, etc). També es fa experimentació més específica com la de polímers. 

Assignatures

Equipament

Aquest laboratori té equipament bàsic de laboratori químic i biològic (agitadors magnetotèrmics, balances analítiques i granatàries, cabina de flux laminar, estufes, incubadora, neveres, pH-metres, plaques calefactores, microscopis òptics, etc).

 

Laboratori d'Instrumentació Química

Ubicació

Situat a A4.7

Descripció

Permet que l'estudiantat consolidi els seus coneixements fonamentals d'estequiometria, cinètica de l'equilibri de sistemes complexos amb reaccions químiques múltiples. L’ estudiantat aprendrà a solucionar problemes relacionats amb sistemes aquosos en equilibri, síntesi i purificació de compostos orgànics, determinació i estimació de propietats físico-químiques, càlcul cinètic, etc. aplicant tècniques de síntesi química i anàlisi instrumental.

Assignatures

Equipament

Entre l'equipament del laboratori cal destacar l’equipament analític (càmera de llum UV, cromatografia líquida (HPLC), espectrofotòmetre d’absorció atòmica, espectrofotòmetre UV-VIS, espectrofotòmetre d’infrarroig (FTIR) i punt de fusió) així com altre equipament complementari (balances analítiques i granatàries, conductímetres, rotavapor, phmetres, etc.)


 

arxivat sota: ,