Vés al contingut (premeu Retorn)

Comissió Econòmica i d'Infraestructures

Funcions

Són les delegades per la Comissió Permanent (veure document de creació)

Composició actual*

MembresNom
*Des de 28 d'abril de 2017
Director/a Luis Llanes

Sotsdirector/a responsable de la gestió de les infraestructures i recursos de l'EEBE

Juan Antonió García-Alzórriz
Cap de la Unitat Transversal de Gestió Alfred Gil

3 representants del PDI-A, membres de la Junta d'Escola,

elegits pels representants del PDI-A a la Junta

Joan Grau

Núria Parés

Antonio Travieso

 

1 representant del PDI-B, membre de la Junta d'Escola, elegit pels representants del PDI-B a la Junta Ramón Jerez
1 representant del PAS, membre de la Junta d'Escola, elegit pels representants del PAS a la Junta Mireia Gutiérrez
2 representants de l'estudiantat designats per la Delegació d'Estudiants

Gladys Ochoa

Pablo Roser

Cap de Serveis de Tallers i Laboratoris de la UTG-CDB

Óscar Poncelas

Cap de Serveis TIC de la UTG-CDB

Antonio Fernández

Cap de la Unitat de Recursos i Serveis

Dolors Vallejos

Cap de la Unitat de Manteniment

Luis Candela