Vés al contingut (premeu Retorn)

Comissió Econòmica i d'Infraestructures

Funcions

Són les delegades per la Comissió Permanent (veure document de creació)

Intranet

Espai de treball dels membres de la comissió.

Composició actual*

MembresNom
*Actualitzat el 01/03/2021
Director/a Adriana Farran Marsà

Sotsdirector/a responsable de la gestió de les infraestructures i recursos de l'EEBE

Antonio Gámez López
Cap de la Unitat Transversal de Gestió Alfred Gil

3 representants del PDI-A, membres de la Junta d'Escola,

elegits pels representants del PDI-A a la Junta

Joan Grau

(Vacant)

(Vacant)

1 representant del PDI-B, membre de la Junta d'Escola, elegit pels representants del PDI-B a la Junta Joan Josep Roa Rovira
1 representant del PAS, membre de la Junta d'Escola, elegit pels representants del PAS a la Junta  Víctor Muñoz García
2 representants de l'estudiantat designats per la Delegació d'Estudiants

Luis Bonet Mercader

Oriol Roda Dols

Cap de Serveis de Tallers i Laboratoris de la UTG-CDB

Óscar Poncelas

Cap de Serveis TIC de la UTG-CDB

Antonio Fernández

Cap de la Unitat de Recursos i Serveis

Delega l'actuació com a Secretària de la comissió a Marta Fuentes

M.Carme Cardenas Nieto

Cap de la Unitat de Manteniment

Luis Candela