Vés al contingut (premeu Retorn)

Comissió d'Avaluació Curricular_Fase Inicial_prova

Funcions

Són les delegades per la Comissió Permanent (veure document de creació)

Composició actual*

MembresNom
* Actualitzat el 22 de gener de 2021
Director/a Adriana Farran Marsà
Sotsdirector/a d’Estudis Guillermo Velasco

Cap de la Unitat d’Estudis de grau, màster i doctorat

(Delega en Mar Vílchez, que actuarà de secretària)

Carlos Oriol
Mar Vílchez

El PDI coordinador de les assignatures de la Fase Inicial

(un representant o dos per assignatura, depenent del nombre de coordinadors? )


Cal mirar la fitxa de l'assignatura per veure els/les coordinadors/es (parlar amb Mar).

Càlcul

Expressió gràfica

Física I:fornaments de mecànica

Informàtica

Química

Àlgebra i Càlcul multivariable

Càlcul nomèric-Equacions diferencials

Física II: fonaments d'electro-magnetisme

Ciència i Tecnologia de Materials

Tecnologies mediambientals i Sotenibilitat

Química en dissolució acuosa

Termondinàmica

Estructura i Caracterització de Materials

 

3 representants de l'estudiantat que hagin superat la Fase Inicial

designats per la Delegació d'estudiants de l'EEBE

Raquel Gallardo

Carla Xena

Jonathan Muñoz