Vés al contingut (premeu Retorn)

Comissió d'Avaluació Curricular_Fase Inicial_prova

Funcions

Són les delegades per la Comissió Permanent (veure document de creació)

Composició actual*

MembresNom
* Actualitzat el 22 de gener de 2021
Director/a Adriana Farran Marsà
Sotsdirector/a d’Estudis Guillermo Velasco

Cap de la Unitat d’Estudis de grau, màster i doctorat

(Delega en Mar Vílchez, que actuarà de secretària)

Carlos Oriol
Mar Vílchez

El PDI coordinador de les assignatures de la Fase Inicial

(un representant per assignatura)

Càlcul

Expressió gràfica

Física I:fornaments de mecànica

Informàtica

Química

Àlgebra i Càlcul multivariable

Càlcul nomèric-Equacions diferencials

Física II: fonaments d'electro-magnetisme

Ciència i Tecnologia de Materials

Tecnologies mediambientals i Sotenibilitat

Química en dissolució acuosa

Termondinàmica

Estructura i Caracterització de Materials

 

3 representants de l'estudiantat que hagin superat la Fase Inicial

designats per la Delegació d'estudiants de l'EEBE

Raquel Gallardo

Carla Xena

Jonathan Muñoz