Vés al contingut (premeu Retorn)

Comissió Permanent

Funcions

Són les establertes en el Reglament d'organització i funcionament del centre.

Sessions i acords de la Comissió Permanent

Sessions de la Comissió Permanent. Accés

Composició actual

 


Membres nats

Nom                                                          

Director o directora

Adriana Farran Marsà

El secretari o secretària

Beatriz Giraldo Giraldo

Tres sotsdirectors o sotsdirectores designats pel director o la directora per a cadascuna de les reunions de la Comissió.


 

Raúl Benítez Iglesias

Marta Pegueroles Neyra

Vega Pérez Gracia

Juan Antonio García-Alzórriz Pardo

Jordi José Pont

Muriel Botey Cumella

Sebastián Tornil Sin

Guillermo Velasco Quesada

El o la responsable de la UTG que presta serveis a l’EEBE

Alfred Gil Bonet

El delegat o delegada de l'estudiantat del centre docent

 Raquel Carrasco González

 

Membres electius

Nom

Sector PDI-A (professorat doctor amb

vinculació permanent a la universitat)

 12 representants menys el nombre

 de membres nats del sector PDI-A.

Joan Grau Barceló

Francesc Pozo Montero

Emilio Jiménez Piqué

Antonio Florido Pérez

Jesica Calvo Muñoz

José Luis Cortina Pallas

(1 vacant)

 

Sector PDI-B (personal docent i investigador
no inclòs en el sector anterior)

3 representants menys el nombre

de membres nats del sector PDI-B. 

Germinal Camps Anaya

Carles Mas Moruno

(1 vacant)

 

 

Sector PAS (personal d’administració i serveis 
adscrit a l’Escola o a la unitat transversal de 
gestió que presta serveis a l’Escola):


3 representants menys el nombre
de membres nats del sector PAS

 

 Javier Alonso Carrasco,

 Jonathan Garcia Abián

 

Sector EGM (estudiantat de grau i màster): 

5 representants menys el nombre 
de membres nats del sector EGM

Laura Solé Montaña

Raquel Gallardo Pla

Glòria Boqué Estil·lés 

 

 

Actualitzat el 27 d'octubre de 2020