Vés al contingut (premeu Retorn)

Comissió Permanent

Funcions

Són les establertes en el Reglament d'organització i funcionament del centre.

Composició actual


La Comissió Permanent està formada per membres nats i membres electius*.


Membres nats

Nom                                                          

Director o directora

Adriana Farran Marsà

El secretari o secretària

Beatriz Giraldo Giraldo

Tres sotsdirectors o sotsdirectores designats pel director o la directora per a cadascuna de les reunions de la Comissió.


 

Raúl Benítez Iglesias

Gemma Fargas Ribas

Juan Antonio García-Alzórriz Pardo

Jordi José Pont

Eulàlia Planas Cuchi

Sebastián Tornil Sin

Guillermo Velasco Quesada

El o la responsable de la UTG que presta serveis a l’EEBE

Alfred Gil Bonet

El delegat o delegada de l'estudiantat del centre docent

 Laura Solé Montaña

 

Membres electius

Nom

Sector PDI-A (professorat doctor amb

vinculació permanent a la universitat)

 12 representants menys el nombre

 de membres nats del sector PDI-A.

Carlos Arregui Dalmases

Moisès Graells Sobré

Joan Grau Barceló

Jordi Llumà i Fuentes

Francesc Pozo Montero

Francesc Xavier Roset i Juan     

Sebastián Tornil Sin 

Sector PDI-B (personal docent i investigador
no inclòs en el sector anterior)

3 representants menys el nombre

de membres nats del sector PDI-B. 

 

Silvia García Vilana

Marta Pegueroles Neyre

Ricardo Javier Príncipe Rubio

 

Sector PAS (personal d’administració i serveis 
adscrit a l’Escola o a la unitat transversal de 
gestió que presta serveis a l’Escola):


3 representants menys el nombre
de membres nats del sector PAS

 

 

Javier Alonso Carrasco,

Sergio Pavón Salamanca

 

Sector EGM (estudiantat de grau i màster): 

5 representants menys el nombre 
de membres nats del sector EGM

Albert Albamonte Rodríguez

Neus Domenech Mestres

David Gómez Díez

Ismael Shihadeh Pastor

 

*Des del 31 de gener de 2017