Vés al contingut (premeu Retorn)

Comissió Permanent

Funcions

Són les establertes en el Reglament d'organització i funcionament del centre.

Sessions i acords de la Comissió Permanent

Sessions de la Comissió Permanent. Accés

Composició actual

 


Membres nats

Nom                                                          

Director o directora

Adriana Farran Marsà

El secretari o secretària

Beatriz Giraldo Giraldo

Tres sotsdirectors o sotsdirectores designats pel director o la directora per a cadascuna de les reunions de la Comissió.


 

Raúl Benítez Iglesias

Marta Pegueroles Neyra

Vega Pérez Gracia

Antonio Gámez López

Jordi José Pont

Muriel Botey Cumella

Sebastián Tornil Sin

Guillermo Velasco Quesada

El o la responsable de la UTG que presta serveis a l’EEBE

Alfred Gil Bonet

El delegat o delegada de l'estudiantat del centre docent

 Oriol Roda Dols

 

Membres electius

Nom

Sector PDI-A (professorat doctor amb

vinculació permanent a la universitat)

 12 representants menys el nombre

 de membres nats del sector PDI-A.

Joan Grau Barceló

Francesc Pozo Montero

Emilio Jiménez Piqué

Antonio Florido Pérez

Jesica Calvo Muñoz

José Luis Cortina Pallas

Bàrbara Sureda Carbonell

 

Sector PDI-B (personal docent i investigador
no inclòs en el sector anterior)

3 representants menys el nombre

de membres nats del sector PDI-B. 

Germinal Camps Anaya

Carles Mas Moruno

Lluís Soler Turu

 

 

Sector PAS (personal d’administració i serveis 
adscrit a l’Escola o a la unitat transversal de 
gestió que presta serveis a l’Escola):


3 representants menys el nombre
de membres nats del sector PAS

 

 Javier Alonso Carrasco,

 Jonathan Garcia Abián

 

Sector EGM (estudiantat de grau i màster): 

5 representants menys el nombre 
de membres nats del sector EGM

Glòria Boqué Estil·lés 

Ismael Shihadeh Pastor

(2 vacants)

 

 

Actualitzat el 17 de juny de 2022