Vés al contingut (premeu Retorn)

Comissió Permanent

Funcions

Són les establertes en el Reglament d'organització i funcionament del centre.

Composició actual


La Comissió Permanent està formada per membres nats i membres electius*.


Membres nats

Nom                                                          

Director o directora

Adriana Farran Marsà

El secretari o secretària

Beatriz Giraldo Giraldo

Tres sotsdirectors o sotsdirectores designats pel director o la directora per a cadascuna de les reunions de la Comissió.


 

Raúl Benítez Iglesias

Marta Pegueroles Neyra

Vega Pérez Gracia

Juan Antonio García-Alzórriz Pardo

Jordi José Pont

Muriel Botey Cumella

Sebastián Tornil Sin

Guillermo Velasco Quesada

El o la responsable de la UTG que presta serveis a l’EEBE

Alfred Gil Bonet

El delegat o delegada de l'estudiantat del centre docent

 Laia Ortiz Membrado

 

Membres electius

Nom

Sector PDI-A (professorat doctor amb

vinculació permanent a la universitat)

 12 representants menys el nombre

 de membres nats del sector PDI-A.

Joan Grau Barceló

Francesc Pozo Montero

Emilio Jiménez Piqué

Antonio Florido Pérez

Jesica Calvo Muñoz

José Luis Cortina Pallas

(1 vacant)

 

Sector PDI-B (personal docent i investigador
no inclòs en el sector anterior)

3 representants menys el nombre

de membres nats del sector PDI-B. 

 (3 vacants/ no es va presentar cap candidat)

 

 

Sector PAS (personal d’administració i serveis 
adscrit a l’Escola o a la unitat transversal de 
gestió que presta serveis a l’Escola):


3 representants menys el nombre
de membres nats del sector PAS

 

 Javier Alonso Carrasco,

(1 vacant)

 

Sector EGM (estudiantat de grau i màster): 

5 representants menys el nombre 
de membres nats del sector EGM

Laura Solé Montaña

(2 vacants)

 

 

*Des del 21 de gener de 2019

Actualitzat el 29 de maig de 2019