Comparteix:

Eleccions a Junta d'Escola

 

 

Calendari d'eleccions a Junta d'Electoral

Tancament del cens 26/10/2023
Exposició pública del cens electoral provisional 31/10/2023
Inici del període de reclamacions al cens provisional  31/10/2023 (8 h)
Fi del període de reclamacions al cens provisional  06/11/2023 (23.59 h)
Publicació del cens definitiu 08/11/2023
Inici del període per a la presentació de les candidatures  09/11/2023 (8h)
Fi del període per a la presentació de les candidatures  13/11/2023 (23:59h)
Proclamació provisional de les candidatures  14/11/2023
Sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals  14/11/2023
Inici del període de reclamacions contra la proclamació provisional de les candidatures 15/11/2023 (8h)
Fi del període de reclamacions contra la proclamació provisional de les candidatures 17/11/2023 (23.59 h)
Proclamació definitiva de les candidatures 20/11/2023
Inici de la campanya electoral 21/11/2023
Fi de la campanya electoral 24/11/2023
Inici de les votacions (10:00 h) 27/11/2023
Fi de les votacions (09:59 h) i obertura d'urna (10 h) 30/11/2023
Publicació resultats provisionals 30/11/2023 16 h
Inici reclamacions als resultats provisionals 30/11/2023 16 h
Fi del període de reclamacions contra els resultats provisionals 04/12/2023 16 h
Publicació dels resultats definitius 11/12/2023

 

 Convocatòria

Convocatòria d'eleccions a Junta d'Escola

 

Representants a la Junta d'Escola

Representants a la Junta d'Escola EEBE