Vés al contingut (premeu Retorn)

Bústia

Qualitat.Bústia.png

Presenta una reclamació, una queixa, un suggeriment o una felicitació (no incidències), utilitzant aquesta bústia que posem a la teva disposició.

  • El teu missatge s'enviarà a la persona responsable de l'àmbit de l'escrit
  • En un període màxim de 10 dies hàbils, rebràs una resposta
Moltes gràcies per la teva participació, que ens ajuda a millorar!

Tramitació d'incidències

Si voleu tramitar una incidència d'un dels serveis del campus, utilitza els aplicatius dels diferents Serveis del Campus

* Camp obligatori

A quin col·lectiu pertanys?   Selecciona una opció

Definició de cada tipus de comunicació

Felicitació: Expressió de satisfacció pel funcionament d’un procés o servei.

Queixa: Desacord amb algú o alguna situació que la persona interessada considera injusta o perjudicial.

Reclamació: Queixa vehiculada formalment sobre una decisió o resolució prèvia, que esgota la via administrativa, com a resposta a una sol·licitud que la persona interessada va tramitar per demanar la reparació d’una situació que considera injusta o perjudicial als seus interessos.

Suggeriment: Proposta de millora sobre la prestació d’un servei, adreçada a la persona o instància que es considera responsable de la mateixa, amb l’objectiu de que sigui tinguda en compte per a la seva incorporació al funcionament del mateix.

Tipus de comunicació?   Selecciona una opció.
Categories del proper camp "Temàtica"

AC: Àmbit acadèmic.

R: Recursos materials.

 
Protecció de dades personals  

Responsable del tractament

Universitat Politècnica de Catalunya

Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)

qualitat.eebe@upc.edu

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

Universitat Politècnica de Catalunya

Finalitats del tractament

F03.13   Gestionar de forma multicanal el servei d'informació i l'atenció a les persones que contacten amb aquesta Universitat.  

Recollir les queixes, reclamacions, suggeriments i felicitacions.

Legitimació

Consentiment de la persona interessada.

Destinataris

No es contempla la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal.

Drets de les persones

Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades.

Termini de conservació

Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen a la nostra política de conservació.

Reclamació

Si no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'APDCAT: apdcat.gencat.cat