Comparteix:

MakeMeAdmin

Manual d'ús

Executarem l'aplicatiu de MakeMeAdmin i ens apareixerà la següent finestra i seleccionarem 'Grant Me Administrator Rigths':


A partir d'aquest moment disposarem dels permisos d'administrador. Això estarà actiu durant 10 minuts, passat aquest temps automàticament s'eliminaran els drets d'administrador.


En el cas que s'hagi dut a terme la tasca en menys de 10 minuts i per treballar en el nostre equip amb la màxima seguretat accedirem altra vegada a l'aplicatiu per eliminar de manera manual aquests drets i aquesta vegada picarem al botó de 'Remove My Administrator Rights':