Vés al contingut (premeu Retorn)

Suport acadèmic a la docència

Coneix els serveis d'assessorament i suport que es donen en l'àmbit acadèmic al PDI de grau, màster i doctorat

Suport acadèmic a la docència de grau i màster

Contacte

Suport als processos d'avaluació d'estudiants.
Actualització horaris docents i espais docents.
Suport als responsables i coordinadors acadèmics dels estudis.
Actualització calendaris.
Suport als processos vinculats a les fitxes de la guia docent.

planificacio.eebe@upc.edu

Gestió TFE.

tfe.eebe@upc.edu

Assessorament en el procés de tutorització de les pràctiques

eebe.practiques.empreses @upc.edu

Assessorament tècnic en la redacció dels informes de seguiment de les titulacions.

Xavier Codinas

37282

xavier.codinas@upc.edu

 

Suport acadèmic al PDI de doctorat

Contacte

Suport al procés d'admissió dels programes de doctorat.
Assessorament procediments beques a PDI en formació i als/les seus/ves directors/es.
Assessorament i tramitació de propostes de tesi i lectures de tesi (tribunals, informes, pressupostos).
Informació econòmica sobre els tribunals de propostes de tesi i lectures de tesi (pressupostos i liquidació).
Informació sobre la matrícula: calendari, crèdits matriculats pels estudiants.
Suport als processos d’avaluació d’estudiants.
Suport per a la tramitació de duplicats de títol, certificats, faig constar, legalitzacions.
Suport en el manteniment de les intranets dels programes de doctorat.
Sol·licitud i tràmit del títol de doctorat.

doctorat.eebe@upc.edu