Formulari d'oferta de TFG/TFM en empresa

En aquest formulari us sol·licitem tota la informació que ens cal per a publicar una oferta de Treball de fi d'estudis en empresa adreçada al nostre estudiantat de grau o màster de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est.

Per defecte
Dades de l'empresa
Dades del projecte a desenvolupar
Departament de l'empresa on l'estudiantat desenvoluparà el projecte.
Si no en teniu, poseu "a determinar".
Concreteu el màxim detall possible.
Podeu seleccionar-ne més d'una.
Màx. 12