Skip to content

Grau en Enginyeria Química

CALENDARI D'EXÀMENS FINALS - QUADRIMESTRE PRIMAVERA


Q1

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820007 

CAL
CÀLCUL 19/06/2023 08:00-11:00h

295031

 QQ
QUÍMICA 13/06/2023 08:00-11:00h

820004

F1FM
FÍSICA I: FONAMENTS DE MECÀNICA 15/06/2023 08:00-11:00h

820006

I

INFORMÀTICA 22/06/2023 08:00-11:00h

 
Q2

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820005

F2FE

FÍSICA II: FONAMENTS D’ELECTROMAGNETISME 21/06/2022 12:00-15:00h

820008

ACM
ÀLGEBRA I CÀLCUL MULTIVARIABLE 16/06/2023 08:00-11:00h

820009

CNED
CÀLCUL NUMÈRIC: EQUACIONS DIFERENCIALS 14/06/2023 08:00-11:00h

295501

QDA
QUÍMICA EN DISSOLUCIÓ AQUOSA 13/06/2023 12:00-15:00h

820011

CTM

CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS 12/06/2023 08:00-11:00h

 
Q3

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820018

STM

SISTEMES MECÀNICS 14/06/2023 12:00-15:00h

820016

STE

SISTEMES ELÈCTRICS 16/06/2023 12:00-15:00h

295024

TERM

TERMODINÀMICA 20/06/2022 16:00-19:00h

820002

ES

ESTADÍSTICA 22/06/2023 16:00-19:00h

820530

QAQ
QUÍMICA ANALÍTICA 13/06/2023 16:00-19:00h

 
Q4

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820531

QOQ
QUÍMICA ORGÀNICA 07/06/2023 16:00-19:00h

820013

MF

MECÀNICA DE FLUIDS 12/06/2023 16:00-19:00h

820017

STI

SISTEMES ELECTRÒNICS 23/06/2023 12:00-15:00h


Q5

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

295504

FETRA

FENÒMENS DE TRANSPORT 13/06/2023 08:00-11:00h

820529

OBA1

OPERACIONS BÀSIQUES I 15/06/2023 16:00-19:00h

295506

TMSQ

TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS I SOSTENIBILITAT 09/06/2023 16:00-19:00h

820527

FQ

FISICOQUÍMICA 20/06/2023 08:00-11:00h

 
Q6

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

820528

OBA2
OPERACIONS BÀSIQUES II 14/06/2023 12:00-15:00h

820525

EEQ1Q
EXPERIMENTACIÓ ENGINYERIA QUÍMICA I 09/06/2023 12:00-15:00h

820532

SOPQ

SIMULACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE PROCESSOS QUÍMICS 21/06/2023 12:00-15:00h

820522

ERQQ

ENGINYERIA DE LA REACCIÓ QUÍMICA 22/06/2023 12:00-15:00h


Q7

CODI

NOM ASSIGNATURA

DIA

HORARI

AULES

295502

TQA

TECNOLOGIES QUÍMIQUES AVANÇADES 08/06/2023 08:00-11:00h

820014

OP

ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ 16/06/2023 08:00-11:00h

820523

EPQ

ENGINYERIA DE PROCESSOS QUÍMICS 16/06/2023 16:00-19:00h

820526

EEQ2Q

EXPERIMENTACIÓ ENGINYERIA QUÍMICA II 12/06/2023 16:00-19:00h