Saltar al contenido (pulsar Return)

Programas de movilidad para prácticas

Estades de pràctiques en empresa a l'estranger amb reconeixement acadèmic (excepte pràctiques no curriculars).  


Requisits per mobilitat en pràctiques:

  • Disposar d'una empresa on fer les pràctiques
  • Haver superat un mínim de 120 ECTS en cas d'estudis de Grau (180 en el cas del grau en enginyeria biomèdica) i 15 ECTS, en cas de Màster.
  • En el moment de les pràctiques, estar matriculat/da a l'EEBE de 12 crèdits per pràctiques en empresa i/o TFG (excepte pràctiques no curriculars que caldrà abonar els serveis administratius). S'aplicarà l'equivalència 1 ECTS / 30 hores de dedicació a pràctiques.
  • Tenir crèdits pendents a l'expedient durant l'estada de pràctiques.
  • Complir els requisits específics del programa de mobilitat en el qual s'emmarquen les pràctiques

Programes de pràctiques:

  • Programa Erasmus+ KA103 pràctiques en cas d'empreses de la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein, Macedònia, Noruega  i Turquia.
  • Programa UNITECH. Presentació sol·licituds online: 10 de gener de 2021
  • Programa Vulcanus. Termini per sol·licitar admissió: 20 de gener de 2021.
  • Quan no és possible cap dels anteriors, la mobilitat s'emmarcarà en el programa UPC Empresa.

Més informació:


  • F.A.Q. del SEPIE  - Servicio Español para la Internacionalización de la educación

Enllaços relacionats