Saltar al contenido (pulsar Return)

Programas de movilidad para estudios

Utiliza el navegador Chrome para traducir:

Arrriba a la derecha de la barra de navegación, selecciona la opción "Configuración". En la izquierda del menú, selecciona "Idiomas". Escoge "Traductor de Google", activa la opción "Usar el traductor de Google" y escoge el idioma.

 

Use the Chrome browser to translate:

At the top right of the navigation bar, click the three points and select the "Settings" option. On the left side of the menu, select "Languages". Under "Google Translate," turn on the "Use Google Translate" option and choose the language.

 

Programa Erasmus+ per a estudis  logo Erasmus+.jpg                                    

Mobilitat entre països de la Unió Europea i amb Islàndia, Liechtenstein, Macedònia, Noruega i Turquia.

Requisits:

   • Estar matriculat/da a l'EEBE i, preferiblement, haver superat 120 crèdits
   • Tenir nacionalitat europea (l'estudiantat no comunitari haurà de tenir un permís d'estada per estudis en vigor).
   • Realitzar una estada mínima de tres mesos i màxima de dotze, per cicle d'estudis.
   • Complir els requisits de la universitat de destinació


Consulta les diferents universitats per país de destinacióLa informació continguda de cada universitat és orientativa (exceptuant el nombre de places). Cal revisar la informació publicada a la web de la universitat de destí. Amplia la informació amb les últimes notícies que ens envien les universitats partners.

Més informació:


BIP (Blended Intensive Program)

Són programes breus i intensius que utilitzen formes innovadores d’aprenentatge i ensenyament, incloent l’ús de la cooperació en línia.

Tenen com a objectiu arribar a tot tipus d’estudiants de tots els àmbits, camps d’estudi i cicles, habilitant formats de mobilitat nous i més flexibles, que combinen la mobilitat física amb una part virtual.

Durant aquests programes intensius mixtos, grups d’estudiants o personal realitzaran una mobilitat física de curta durada a l’estranger, combinada amb una component virtual obligatòria que faciliti l’intercanvi d’aprenentatge col·laboratiu en línia i el treball en equip.

Amb reconeixement acadèmic de 3 ECTS.

Més informació:

 

UPC Món   upc_color_rgb.jpg

Nous camins més enllà d'Europa.

Requisits:
  • Estar matriculat/da a l'EEBE
  • Complir els requisits del programa d'intercanvi i de la universitat de destinació

 

Consulta les diferents universitats per país de destinació: La informació continguda de cada universitat és orientativa (exceptuant el nombre de places). Cal revisar la informació publicada a la web de la universitat de destí.

Més informació:

INTERNATIONAL THEMATIC CLUSTERS in ENGINEERING en ANGLÈS per a estudiantat de màster a la Polytechnique de Montréal. 5 places per a tota la UPC. 
Per a més informació escriu a mobilitat.eebe@upc.edu
    

Programes de Dobles Titulacions Internacionals

Mobilitat per aconseguir dos títols acadèmics (institució d'origen i de destí).

Destinacions:

  • Universitat de Gènova (UNIGE-Itàlia). Mobilitat adreçada a l'estudiantat del Master's degree in Interdisciplinary & Innovative Engineering interessat en l'especialitat de Fabricació Avançada per cursar el segon curs de la titulació vinculada (enginyeria informàtica).
Més informació: 

Programa SICUE   5-2019-03-20-SICUE.jpg

Programa de mobilitat per realitzar part dels estudis en una universitat espanyola, amb garanties de reconeixement acadèmic i d'aprofitament. Calendari propi de sol·licitud.

   • Termini sol·licitud: Presentació de sol·licituds: de l'13 al 27 de febrer mitjançant la Seu Electrònica de la UPC: https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Sol_licitud_estada_mobilitat_nacional_SICUE. Enguany els estudiants poden demanar fins a 5 destinacions.
   • Publicació de resolució provisional: abans del 3 d'abril de 2023.
   • Reclamacions contra la resolució: 10 dies hàbils a partir de la publicació de la resolució provisional.
   • Enviament del llistat d'estudiants assignats a la universitat partner: fins al 7 de juny de 2023.
   • Elaboració de l'acord acadèmic: fins a l'14 de juliol per a les mobilitats del primer quadrimestre o anuals i fins al 28 d'octubre per a les del segon quadrimestre.


Més informació:

 

UNITE! Program site-unite-thumb.jpg

Unite! is an alliance of universities in seven European countries, leaders in technology and engineering, which will set a new model for a European virtual and physical inter-university campus in the following years. Unite! will connect engineering, science and technology with the grand challenges of society in an ambitious exercise in which all partner Universities are participating.


UNITE! VECP in Energy_EEBE

 • Master in Interdisciplinary & Innovative Engineering Degree students starting the specialization track in September 2021.
 • Courses catalogue and deadline
 • More information: raul.benitez@upc.edu

 

Programa UNITECH UNITECH.jpg

Combinació d'estudis i pràctiques.


Requisits:

 • Estar matriculat/da en algun màster UPC.
 • Alt rendiment acadèmic i perfil de lideratge.

Destacat:


Programa Balsells Balsells_Logo3.jpg

 

Mobilitat als EUA:

Presentació del programa


Requisits:
 • Estar matriculat/da a l'EEBE o a punt de graduar-te per contniaur estudis de màster.
 • Fer el TFG/TFM amb l'objectiu de continuar la formació als Estats Units.
 • Els coordinadors del programa tindran en compte la nota de l'expedient i la carta de motivació, entre d'altres requisits.
   
Destacat:
 • Associat a una beca.
 • Possibilitat de sol·licitar la beca MOBINT de l'AGAUR per al programa de mobilitat.
 • Les admisions es sol·liciten directament als responsables del programa Balsells.


Per a més informació: 
consulta el seu web.

Programa VULCANUS logo-vulcanus.jpg

Mobilitat al Japó.


Durada:
   • Vuit mesos (d'agost a març) que es reparteix de la següent manera: un seminari, un curs intensiu de japonès i programa de pràctiques en una empresa japonesa.
Requisits:
   • ser estudiant d'enginyeria o d'un altre camp científic, matriculat en la universitat com a estudiant entre el 4t curs oficial d'estudis universitaris de grau fins al penúltim curs de doctorat.
   • Els propis establerts pel mateix programa.
Destacat:
   • Respectar el termini per fer la sol·licitud al Centre EU-Japan.
   • Les admissions se sol·liciten directament al Programa Vulcanus.
   • Atorgament d'una beca que cobreix el viatge i les despeses d'estada (el seminari, el curs i l'allotjament són gratuïts).