Compartir:

Solicitud de una plaza de estudios

Utiliza el navegador Chrome para traducir:

Arrriba a la derecha de la barra de navegación, selecciona la opción "Configuración". En la izquierda del menú, selecciona "Idiomas". Escoge "Traductor de Google", activa la opción "Usar el traductor de Google" y escoge el idioma.

 

Use the Chrome browser to translate:

At the top right of the navigation bar, click the three points and select the "Settings" option. On the left side of the menu, select "Languages". Under "Google Translate," turn on the "Use Google Translate" option and choose the language.

 

Per a participar en un programa de mobilitat internacional durant el curs 2024-2025 cal tenir en compte el següent:

INFORMAR-SE

Mou-te amb l'EEBE! Mobilitat internacional per al curs 24-25

Asisteix a la sessió informativa dels programes de mobilitat que tindrà lloc el 30 de novembre de 14 a 16 hores a la Sala d'Actes de l'EEBE.

REQUISITS 

 • Segons el programa d'intercanvi escollit.
 • Els propis de les universitats, bàsicament idiomàtics i relacionats amb l'expedient. Consulteu les respectives webs de les universitats.

SOL·LICITUD

 •  Mitjançant e-Secretaria -> Mobilitat entre l'11 al 31 de gener 2024.

 •  A tenir en compte:

 • El programes de Doble Titulació segueixen el mateix calendari i procès que la resta de programes. Contacta amb l'oficina de mobilitat internacional si necessites més informació.
 • Els requisits idiomàtics de les universitats s'han de complir en el moment de sol.licitar admissió a la universitat assignada (hi ha un termini de tardor i un de primavera).
 • Si voleu participar en el programa CINDA i a e-Secretaria no es mostra la universitat desitjada, ens heu d'avisar per poder afegir-la.
 • Si voleu participar en el programa BALSELLS (USA), l'assignació de la plaça depèn directament del mateix programa.
 • Si voleu participar en el programa SICUE, el calendari i procés a seguir és un altre. Consulteu la informació aquí.

 

 •  Lliurar, si s'escau, per correu electrònic a mobilitat.eebe@upc.edu o a la bústia de Relacions Internacionals (situada davant de Gestió Acadèmica) de l'11 al 31 de gener de 2024:

còpia del certificat/s d'idioma/es estranger (d'acord amb la taula de certificats de la UPC). Mínim nivell B2. **Si amb anterioritat l'has lliurat a Gestió Acadèmica per alguna altra gestió, si us plau, informa'ns per recuperar la documentació del teu expedient.

Les sol·licituds es resoldran en base als criteris per a determinar l'ordre d'assignació de places. *A l'estudiantat que en convocatòries anteriors hagi rebutjat una plaça de mobilitat fora de termini, només se li considerarà el criteri número 1. 

RESOLUCIÓ DE MÈRITS

 • Publicació del llistat provisional de mèrits GRAU / Publicació del llistat provisional de mèrits MÀSTER16 de febrer.
 • Període d'al·legacions e-Secretaria->Instàncies->Altres instàncies mobilitat: del 16 al 20 de febrer.

ASSIGNACIÓ DE PLACES

 • Llistat provisional d'assignació de places de GRAU / provisional d'assignació de places de MÀSTER: 26 de febrer.

L'estudiantat sense plaça assignada podrà sol·licitar una de nova a partir de l'11 al 14 de març.

 • Període d'al·legacions per e-Secretaria->Instàncies->Altres instàncies mobilitat: del 26 al 29 de febrer.

PERÍODE D'ACCEPTACIÓ

 • Període d'acceptació de plaça per part de l'estudiantat mitjançant e-Secretaria: del 4 al 7 de març.  

 • En cas de no realitzar aquest tràmit d'acceptació de plaça per e-Secretaria en el període establert, s'entendrà que l'estudiant/a rebutja la plaça assignada.

 • En cas de plaça rebutjada, es pot sol·licitar una de nova en el període de reassignació establert.

REASSIGNACIÓ, ESTUDIANTAT QUE NO HA SOL·LICITAT PLAÇA I ESTADA ANUAL

 • Les sol·licituds es resoldran en aquest ordre de prioritat:

  • Estudiantat que no hagi obtingut plaça en cap de les universitats sol·licitades en el període ordinari.
  • Estudiantat que ha rebutjat la plaça assignada dins del període establert per fer una nova proposta de sol·licitud.
  • Estudiantat que no ha sol·licitat plaça en període ordinari i ho fa ara per primera vegada.
  • Estudiantat que vulgui sol·licitar una estada anual en la universitat que li ha estat assignada per un quadrimestre o bé, vol realitzar una segona mobilitat en el mateix curs acadèmic.
 • Publicació de llistat de places vacants ERASMUS / Places vacants NO ERASMUS: 11 de març. 

 • Període de sol·licitud de places per e-Secretaria->Instàncies->altres instàncies de mobilitat: de l' 11 al 14 de març (fins a les 12 hores).

 • Sol·licitar la beca Santander Erasmus estudis: Termini 19 març 2024.
 • Llistat provisional d'assignació de places grau i llistat provisional assignació màster: 15 de març.

 • Període d'al·legacions per e-Secretaria->Instàncies->altres instàncies de mobilitat: del 15 al 19 de març (fins a les 12 hores).
 • Llistat definitiu d'assignació de places de grau i llistat definitiu d'assignació de places de màster : 19 de març.

SOL·LICITUD A LA UNIVERSITAT ESTRANGERA

 • Seràs nominat a la universitat estrangera i podràs iniciar els tràmits d'admissió a la universitat estrangera dins del termini establert per aquesta, segons si la sortida és a la tardor o a la primavera.
 • Consulta en tot moment la guia de mobilitat, el teu manual de referència durant tota la teva estada.