Vés al contingut (premeu Retorn)

Avaluació curricular / blocs curriculars / "compensacions"

Blocs curriculars definits als estudis de grau de l'EEBE

 

  • Fase Inicial que comprèn totes les assignatures obligatòries del primer i segon quadrimestres.
  • Fase No Inicial que comprèn totes les assignatures obligatòries de la resta de quadrimestres.

 

Avaluació curricular

Serà avaluat curricularment l’estudiant un cop hagi cursat totes les assignatures que composen el bloc curricular per les Comissions d'Avaluació Curricular.

El resultat de l'avaluació curricular es podrà consultar a través de l'e-secretaria.

 

Criteris d'Avaluació dels blocs curriculars i "compensacions"

Les condicions d'avaluació dels blocs curriculars a estudis de grau de l'EEBE, aprovades a la Normativa d'Avaluació i Permanència en els estudis de Grau i Màster de l'EEBE són les següents:

  • Màxim de crèdits suspesos que les comissions podran donar com aprovats de tota la titulació: 18 ECTS, podent ésser un màxim de 12 crèdits a qualsevol dels blocs curriculars.
  • Obligació de cursar totes les assignatures del bloc curricular i obtenir una nota mínima de 4 en les assignatures suspeses.
    • Quan es compensi una única assignatura (6 ECTS), la nota mitjana mínima necessària per aprovar el bloc curricular serà 5,25 (inclou la nota de l'assignatura com a possible compensable)
    • Quan es compensin dues assignatures (12 ECTS), la nota mitjana mínima necessària per aprovar el bloc curricular serà 5,50 (inclou les notes de les assignatures com a possibles compensables)

compensables.JPG

Renúncia a l'avaluació curricular

Si un estudiant no vol que l'incloguin en un procés d'avaluació curricular perquè vol repetir una o més assignatures, amb una qualificació igual o superior a 4, en el període lectiu següent, ha de sol·licitar la renúncia a l'avaluació curricular.

Consulteu

e-Secretaria

Per accedir a l’e-Secretaria cal usuari i contrasenya de la UPC.