Vés al contingut (premeu Retorn)

Limitacions de matrícula

Matrícula quadrimestral durant la Fase Inicial:

  • Temps parcial: màxim 18 ECTS
  • Temps complet: màxim 36 ECTS

Matrícula quadrimestral un cop superada la Fase Inicial:

  • Màxim 36 ECTS

Per demanar el canvi de modalitat de dedicació a la Fase Inicial, l'estudiantat haurà de sol·licitar-ho de forma motivada a través d'e-Secretaria / "Canvi de dedicació als estudis" abans del període de matrícula. En qualsevol cas, si s'ha demanat beca no es pot modificar la modalitat escollida durant el curs acadèmic.

 

Limitació de matrícula de Fase Inicial

ECTS  de FI inicial superatsMatrícula quadrimestral Temps complet Matrícula quadrimestral Temps parcial
(*) Les assignatures suspeses amb una qualificació igual o superior a 4, es tenen en compte en el còmput màxim de crèdits o d'assignatures que es poden matricular.
Fins 36 ECTS (inclosos) Fins un màxim 36 ECTS entre les assignatures restants de la Fase Inicial Un màxim de 18 ECTS de la Fase Inicial
42 ECTS Un màxim 30 ECTS(*): fins a 3 assignatures de la Fase Inicial i 2 assignatures d'altres blocs curriculars que apareguin al potencial de matrícula Un màxim de 18 ECTS de la Fase Inicial                                                                                                                
A partir 48 ECTS (inclosos) Fins un màxim de 36 ECTS entre les assignatures de 1er i 2on curs Fins un màxim de 36 ECTS entre les assignatures de 1er i 2on curs

Limitació de matrícula per Baix rendiment

Quan el paràmetre de rendiment acadèmic d'un estudiant sigui inferior a 0,5, en el període lectiu següent en el que es matriculi, el nombre de crèdits que podrà matricular quedarà limitat a:

Rendimet acadèmic darrer quadrimestreMàxim de crèdits
Entre 0,40 i 0,49 30 ECTS
Entre 0,20 i 0,39 24 ECTS
Entre 0,00 i 0,19 18 ECTS

L'Escola assignarà un tutor a l'estudiantat que hagi obtingut durant dos períodes lectius consecutius, dos paràmetres de rendiment inferior a 0,5.

Aquesta mesura no s’aplicarà a l’estudiantat a qui li falti matricular-se, per a completar els estudis, d’un nombre de crèdits igual o inferior al màxim de què pot matricular-se en un any acadèmic (72 crèdits ECTS).