Comparteix:

Coordinació de les titulacions

Cada titulació té un/a coordinador/a responsable que presideix la Comissió de la Titulació i a la vegada forma part com a membre nat de la Junta d'Escola del centre i d'algunes de les comissions que se'n desprenen.

Graus

Coordinador/a

Grau en Enginyeria Biomèdica

Grau en Enginyeria de l'Energia

Grau en Enginyeria de Materials Orlando Santana
Grau en Enginyeria Elèctrica Jordi de la Hoz
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Xavier Roset
Grau en Enginyeria Mecànica Jordi Llumà
Grau en Enginyeria Química Moisès Graells

Màsters

Coordinador/a

Master's degree in Chemical Engineering - Smart Chemical factories
Master's degree of Interdiscilplinary and Innovative Engineering Yolanda Vidal
Máster universitario en Ciencia e Ingeniería Avanzada de Materiales
Erasmus Mundus master's degree in Advaced Materials Science and Engineering (AMASE)
Máster Universitario en Tecnologías Mecánicas
Master's degree in Polymers and Bioplastics Luis del Valle
Erasmus Mundus International Master of Science in Fire Safety Engineering (IMFSE)
Erasmus Mundus master's degree in Hydrogen Systems and Enabling Technologies (HySET) ter Husar