Vés al contingut (premeu Retorn)

Itinerari doble grau en Enginyeria Elèctrica i en Enginyeria de l'Energia

Quad.Assignatures

Total ECTS

TOTAL ECTS ITINERARI DOBLE GRAU
330
Q1

CAL - 820007

Càlcul

EG - 820003

Expressió Gràfica

F1FM - 820004

Física I: Fonaments de mecànica

I - 820006

Informàtica

Q - 820010

Química

30
Q2

ACM - 820008

Àlgebra i Càlcul Multivariable

CNED - 820009

Càlcul Numèric-Equacions diferencials

F2FE - 820005

Física II: Fonaments d'electro-magnetisme

CTM - 820011

Ciència i Tecnologia de Materials

TMS - 820019

Tecnologies Mediambientals i Sostenibilitat

30
Q3

ES - 820002

Estadística

STE - 820016

Sistemes elèctrics

STM - 820018

Sistemes Mecànics

MF - 820013

Mecànica de fluids

CIA - 820012

Control Industrial i Automatització

30
Q4

E - 820001

Empresa

STI - 820017

Sistemes electrònics

TTC - 820020

Termodinàmica i Transferència de calor

CSEE - 820123

Circuits i senyals

ME1EE - 820127

Màquines Elèctriques I

30
Q5

PE - 820015

Projectes d'enginyeria

ME2EE - 820128

Màquines Elèctriques II

CHTEE - 820121

Centrals hidràuliques i tèrmiques

 

EPEE - 820124

Electrònica de Potència

IEBAT1EE - 820125

Instal·lacions elèct. de baixa i alta tensió I

30
Q6

SEPEE - 820129

Sistemes Elèctrics de Potència

EDEE - 820140

Accionaments Elèctrics

CEEREE - 820122

Centrals elèctriques i energies renovables

TCEE - 820130

Tècniques de Control

IEBAT2EE - 820126

Instal·lacions elèct. de baixa i alta tensió II

30
Q7

OP - 820014

Organització de la Producció

ASEPE - 820141

Anàlisi de sistemes elèctrics de potència (*)

XEIE - 820147

Xarxes elèctriques intel·ligents (*)

REEN - 820329

Recursos Energètics

GEEEN - 820323

Generació d'Energia Elèctrica
30
Q8

RSE - 820328

Regulació dels sectors energètics

EAE - 820324

Eficiència i Auditories Energètiques

TDFE - 820330

Transport i distribució de fluids energètics

CSEEN - 820321

Control de sistemes energètics

ENRE - 295302

Energies Renovables
Optativa 36
Q9

EEEN - 820322

Emmagatzematge d'energia

TECE - 820326

Tecnologia de centrals

IGSE - 295301

Integració i gestió de sistemes energètics

COEE - 820327

Convertidors Estàtics d'Energia

Optativa Energia (**)
Optativa Energia (**)
36
Q10 Treball Fi de Grau 1 24
Treball Fi de Grau 2 24
(*) Assignatures optatives amb contingut molt recomanat per a aquest itinerari, tot i no ser obligatòries.
(**) Assignatures optatives que poden ser cursades com a pràctiques específiques afins a la titulació, o com a optatives específiques del grau en enginyeria de l'Energia.
Matèries bàsiques
     Matèries comunes àmbit industrial
Matèries específiques Enginyeria Elèctrica
Matèries específiques Enginyeria de l'Energia
Optatives
TFG Enginyeria Elèctrica
TFG Enginyeria de l'Energia

 

Reconeixement de crèdits a l'Itinerari de doble grau en Enginyeria Elèctrica i Enginyeria de l'Energia.

MatriculatsECTSReconegutsECTS
Crèdits a matricular a ELEC i que es reconeixen a ENER ELEC 60 ENER 60
Crèdits a matricular a ELEC i que es reconeixen a ENER ELEC 60 ENER 60
Crèdits a matricular a ELEC i que no es reconeixen a ENER ELEC 54
Crèdits a matricular a ELEC i que es reconeixen a ENER ELEC 12 ENER 12
Crèdits a matricular a ENER i que no es reconeixen a ELEC ELEC 66
Crèdits optatius matriculats a ENER i que es reconeixen a ELEC ENER 12 ELEC 12

Crèdits optatius matriculats en un grau i reconeguts a l’altre

ENER/ELEC 6 ELEC/ENER 6
Crèdits optatius matriculats a ELEC i que no es reconeixen a ENER ELEC 12
Crèdits de TFG a matricular en ELEC que no es reconeix a ENER ELEC 24
Crèdits de TFG a matricular en ENER que no es reconeix a ELEC ENER 24
TOTAL 330 150