Vés al contingut (premeu Retorn)

Itinerari doble grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i Enginyeria Química

Quad.Assignatures

Total ECTS

TOTAL ECTS ITINERARI DOBLE GRAU
330
Q1

CAL - 820007

Càlcul

EG - 820003

Expressió Gràfica

F1FM - 820004

Física I: Fonaments de mecànica

I - 820006

Informàtica

Q - 820010

Química

30
Q2

ACM - 820008

Àlgebra i Càlcul Multivariable

CNED - 820009

Càlcul Numèric-Equacions diferencials

F2FE - 820005

Física II: Fonaments d'electro-magnetisme

CTM - 820011

Ciència i Tecnologia de Materials

TMS - 820019

Tecnologies Mediambientals i Sostenibilitat

30
Q3

ES - 820002

Estadística

STE - 820016

Sistemes elèctrics

STM - 820018

Sistemes Mecànics

MF - 820013

Mecànica de fluids

CIA - 820012

Control Industrial i Automatització

30
Q4

E - 820001

Empresa

STI - 820017

Sistemes electrònics

TTC - 820020

Termodinàmica i Transferència de calor

TCME - 820225

Teoria de circuits i màquines elèctriques

SICIEIA - 820229

Sistemes d'informació i com. industrial

30
Q5

PE - 820015

Projectes d'enginyeria

ELDI - 820224

Electrònica Digital

TEEIA - 820231

Tecnologia Electrònica

RIVC - 820221

Robòtica industrial i visió per computador

REGA - 820228

Regulació Automàtica

QQ - 295031 Química
36
Q6

EAEIA - 820222

Electrònica Analògica

IEEIA - 820227

Instrumentació Electrònica

EPEIA - 820223

Electrònica de Potència

TCEIA - 820230

Tècniques de Control

IIEIA - 820226

Informàtica Industrial

QAQ - 820530 Química Analítica 36
Q7

OP - 820014

Organització de la Producció

OBA1 - 820529 Operacions Bàsiques I

EQEL - 295201

Equips Electrònics (*)

ISA - 295202

Integració de Sistemes Aut. (*)

FQ - 820527 Fisicoquímica (*)
QOQ - 820531 Química Orgànica 36
Q8 OBA2 - 820528 Operacions Bàsiques II

 

SOPQ - 820532 Simulació i Optimització de Processos Químics

 

EEQ1Q - 820525 Experimentació en Enginyeria Química I ERQQ - 820522 Enginyeria de la Reacció Química EXQ - 295503 Experimentació Química (*)
FETRA - 295504 Fenòmens del Transport (*) 36
Q9 TQA - 295502 Tecnologies Químiques Avançades EEQ2Q - 820526 Experimentació en Enginyeria Química II Treball Fi de Grau 1

36
Q10 EPQ - 820523 Enginyeria de Processos Químics Treball Fi de Grau 2 30
(*) Assignatures optatives amb contingut molt recomanat per a aquest itinerari, tot i no ser obligatòries.
Matèries bàsiques
   Matèries comunes àmbit industrial
Matèries específiques Enginyeria Industrial i Automàtica
Matèries específiques Enginyeria Química
Optatives
TFG Enginyeria Industrial i Automàtica
TFG Enginyeria Química

 

Reconeixement de crèdits en els dos Itineraris de doble grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i Enginyeria Química

MatriculatsECTSReconegutsECTS
Crèdits a matricular a EIA i que
es reconeixen a Química
Electrònica i Automàtica 60 Química 60
Crèdits a matricular a EIA i que
es reconeixen a Química
Electrònica i Automàtica 54 Química 54
Crèdits a matricular a EIA i que
es reconeixen a Química
Electrònica i Automàtica 6 Química 6
Crèdits a matricular a EIA i que no es
reconeixen a Químmica
Electrònica i Automàtica 66
Crèdits optatius a matricular a Química i que no es reconeixen a EIA Química 66

Crèdits optatius a matriculats en un grau i reconeguts a l'altre EIA / QUIM 30 QUIM / EIA 30
Crèdits de TFG a matricular en Química
que no es reconeixen a EIA
Química 24
Crèdits de TFG a matricular en EIA
que no es reconeixen a Química
Electrònica i Automàtica 24
TOTAL 330 150