Vés al contingut (premeu Retorn)

Itinerari doble grau en Enginyeria de l'Energia i en Enginyeria Elèctrica

Quad.Assignatures

Total ECTS

TOTAL ECTS ITINERARI DOBLE GRAU
330
Q1

CAL - 820007

Càlcul

EG - 820003

Expressió Gràfica

F1FM - 820004

Física I: Fonaments de mecànica

I - 820006

Informàtica

Q - 820010

Química

30
Q2

ACM - 820008

Àlgebra i Càlcul Multivariable

CNED - 820009

Càlcul Numèric-Equacions diferencials

F2FE - 820005

Física II: Fonaments d'electro-magnetisme

CTM - 820011

Ciència i Tecnologia de Materials

TMS - 820019

Tecnologies Mediambientals i Sostenibilitat

30
Q3

ES - 820002

Estadística

STE - 820016

Sistemes elèctrics

STM - 820018

Sistemes Mecànics

MF - 820013

Mecànica de fluids

CIA - 820012

Control Industrial i Automatització

30
Q4

E - 820001

Empresa

STI - 820017

Sistemes electrònics

TTC - 820020

Termodinàmica i Transferència de calor

REEN - 820329

Recursos Energètics

GEEEN - 820323

Generació d'Energia Elèctrica

30
Q5

PE - 820015

Projectes d'enginyeria

RSE - 820328

Regulació dels sectors energètics

EAE - 820324

Eficiència i Auditories Energètiques

TDFE - 820330

Transport i distribució de fluids energètics

GETF 820325

Generació Termofluidodinàmica

30
Q6

EEEN - 820322

Emmagatzematge d'energia

CSEEN - 820321

Control de sistemes energètics

COEE - 820327

Convertidors Estàtics d'Energia

TDEE - 820331

Transport i distribució d'energia elèctrica

TECE - 820326

Tecnologia de centrals

30
Q7

OP - 820014

Organització de la Producció

IGSE - 295301

Integració i gestió de sistemes energètics

ENRE - 295302

Energies Renovables

CSEE - 820123

Circuits i senyals

ME1EE - 820127

Màquines Elèctriques I

30
Q8

ME2EE - 820128

Màquines Elèctriques II

EPEE - 820124

Electrònica de Potència

IEBAT1EE - 820125

Instal·lacions elèct. de baixa i alta tensió I

Optativa Energia Optativa Energia Optativa 36
Q9

EDEE - 820140

Accionaments Elèctrics

CEEREE - 820122

Centrals elèctriques i energies renovables

TCEE - 820130

Tècniques de Control

IEBAT2EE - 820126

Instal·lacions elèct. de baixa i alta tensió II

ASEPE - 820141

Anàlisi de sistemes elèctrics de potència

XEIE - 820147

Xarxes elèctriques intel·ligents

36
Q10 Treball Fi de Grau 1 24
Treball Fi de Grau 2 24
    Matèries bàsiques
Matèries comunes àmbit industrial
     Matèries específiques Enginyeria de l'Energia
Matèries específiques Enginyeria Elèctrica
Optatives
TFG Enginyeria de l'Energia
TFG Enginyeria Elèctrica

 

Reconeixement de crèdits a l'Itinerari de doble grau en Enginyeria de l'Energia i Enginyeria Elèctrica

MatriculatsECTSReconegutsECTS
Crèdits a matricular a ENER i que es reconeixen a ELEC ENER 60 ELEC 60
Crèdits a matricular a ENER i que es reconeixen a ELEC ENER 60 ELEC 60
Crèdits a matricular a ENER i que no es reconeixen a ELEC ENER 66
Crèdits a matricular a ENER i que es reconeixen a ELEC ENER 12 ELEC 12
Crèdits a matricular a ELEC i que no es reconeixen a ENER ELEC 54
Crèdits optatius matriculats a ENER i que es reconeixen a ELEC ENER 12 ELEC 12
Crèdits optatius matriculats en un grau i reconeguts a l’altre ENER/ELEC 6 ELEC/ENER 6
Crèdits optatius matriculats a ELEC i que no es reconeixen a ENER ELEC 12
Crèdits de TFG a matricular en ENER que no es reconeixen a ELEC ENER 24
Crèdits de TFG a matricular en ELEC que no es reconeix a ENER ELEC 24
TOTAL 330 150