Vés al contingut (premeu Retorn)

Itinerari doble grau en Enginyeria de l'Energia i en Enginyeria Química

Quad.Assignatures

 

Total ECTS

TOTAL ECTS ITINERARI DOBLE GRAU
342
Q1

CAL - 820007

Càlcul

EG - 820003

Expressió Gràfica

F1FM - 820004

Física I: Fonaments de mecànica

I - 820006

Informàtica

Q - 820010

Química

30
Q2

ACM - 820008

Àlgebra i Càlcul Multivariable

CNED - 820009

Càlcul Numèric-Equacions diferencials

F2FE - 820005

Física II: Fonaments d'electro-magnetisme

CTM - 820011

Ciència i Tecnologia de Materials

TMS - 820019

Tecnologies Mediambientals i Sostenibilitat

30
Q3

ES - 820002

Estadística

STE - 820016

Sistemes elèctrics

STM - 820018

Sistemes Mecànics

MF - 820013

Mecànica de fluids

CIA - 820012

Control Industrial i Automatització

30
Q4

E - 820001

Empresa

STI - 820017

Sistemes electrònics

TTC - 820020

Termodinàmica i Transferència de calor

REEN - 820329

Recursos Energètics

GEEEN - 820323

Generació d'Energia Elèctrica

30
Q5

PE - 820015

Projectes d'enginyeria

RSE - 820328

Regulació dels sectors energètics

EAE - 820324

Eficiència i Auditories Energètiques

TDFE - 820330

Transport i distribució de fluids energètics

GETF 820325

Generació Termofluidodinàmica

QQ- 295031

Química

36
Q6

EEEN - 820322

Emmagatzematge d'energia

CSEEN - 820321

Control de sistemes energètics

ENRE - 295302

Energies Renovables

TDEE - 820331

Transport i distribució d'energia elèctrica

TECE - 820326

Tecnologia de centrals

QAQ - 820530 Química Analítica 36
Q7 OBA1 - 820529 Operacions Bàsiques I FQ - 820527 Fisicoquímica (*)
FETRA - 295504 Fenòmens del Transport (*)
EXQ - 295503 Experimentació Química (*)

OP - 820014

Organització de la Producció

QOQ - 820531 Química Orgànica 36
Q8 OBA2 - 820528 Operacions Bàsiques II ERQQ - 820522 Enginyeria de la Reacció Química SOPQ - 820532 Simulació i Optimització de Processos Químics EEQ1Q - 820525 Experimentació en Enginyeria Química I TQA - 295502 Tecnologies Químiques Avançades Optativa Energia (**)
36
Q9

IGSE - 295301

Integració i gestió de sistemes energètics

COEE - 820327

Convertidors Estàtics d'EnergiaTreball Fi de Grau 1

36
Q10 EPQ - 820523 Enginyeria de Processos Químics EEQ2Q - 820526 Experimentació en Enginyeria Química II Treball Fi de Grau 2 Optativa Energia (**)
40
(*) Assignatures optatives amb contingut molt recomanat per a aquest itinerari, tot i no ser obligatòries.
(**) Assignatures optatives que poden ser cursades com a pràctiques específiques afins a la titulació, o com a optatives específiques del grau en enginyeria de l'Energia.
    Matèries bàsiques
Matèries comunes àmbit industrial
     Matèries específiques Enginyeria de l'Energia
Matèries específiques Enginyeria Química
Optatives
TFG Enginyeria de l'Energia
TFG Enginyeria Química

 

Reconeixement de crèdits a l'Itinerari de doble grau en Enginyeria de l'Energia i Enginyeria Química

MatriculatsECTSReconegutsECTS
Crèdits a matricular a ENER i que es reconeixen a QUIM ENER 60 QUIM 60
Crèdits a matricular a ENER i que es reconeixen a QUIM ENER 54 ELEC 54
Crèdits a matricular a ENER i que es reconeixen a QUIM ENER 6 QUIM 6
Crèdits a matricular a ENER i que no es reconeixen a QUIM ENER 66
Crèdits a matricular a QUIM i que no es reconeixen a ENER QUIM 78
Crèdits optatius matriculats en un grau i reconeguts a l'altre ENER/QUIM 18 QUIM/ENER 18
Crèdits optatius matriculats a ENER i que es reconeixen a ELEC ENER 12 QUIM 12
Crèdits de TFG a matricular en QUIM que no es reconeixen a ENER QUIM 24
Crèdits de TFG a matricular en ENER que no es reconeixen a QUIM ELEC 24
TOTAL 342 150