Vés al contingut (premeu Retorn)

Itinerari doble grau en Enginyeria de l'Energia i en Enginyeria Química

Quad.Assignatures

 

Total ECTS

TOTAL ECTS ITINERARI DOBLE GRAU
342
Q1

CAL - 820007

Càlcul

EG - 820003

Expressió Gràfica

F1FM - 820004

Física I: Fonaments de mecànica

I - 820006

Informàtica

Q - 820010

Química

30
Q2

ACM - 820008

Àlgebra i Càlcul Multivariable

CNED - 820009

Càlcul Numèric-Equacions diferencials

F2FE - 820005

Física II: Fonaments d'electro-magnetisme

CTM - 820011

Ciència i Tecnologia de Materials

TMS - 820019

Tecnologies Mediambientals i Sostenibilitat

30
Q3

ES - 820002

Estadística

STE - 820016

Sistemes elèctrics

STM - 820018

Sistemes Mecànics

MF - 820013

Mecànica de fluids

CIA - 820012

Control Industrial i Automatització

30
Q4

E - 820001

Empresa

STI - 820017

Sistemes electrònics

TTC - 820020

Termodinàmica i Transferència de calor

REEN - 820329

Recursos Energètics

GEEEN - 820323

Generació d'Energia Elèctrica

30
Q5

PE - 820015

Projectes d'enginyeria

RSE - 820328

Regulació dels sectors energètics

EAE - 820324

Eficiència i Auditories Energètiques

TDFE - 820330

Transport i distribució de fluids energètics

GETF 820325

Generació Termofluidodinàmica

QQ- 295031

Química

36
Q6

EEEN - 820322

Emmagatzematge d'energia

CSEEN - 820321

Control de sistemes energètics

COEE - 820327

Convertidors Estàtics d'Energia

TDEE - 820331

Transport i distribució d'energia elèctrica

TECE - 820326

Tecnologia de centrals

QAQ - 820530 Química Analítica 36
Q7 OBA1 - 820529 Operacions Bàsiques I FQ - 820527 Fisicoquímica FETRA - 295504 Fenòmens del Transport EXQ - 295503 Experimentació Química

OP - 820014

Organització de la Producció

QOQ - 820531 Química Orgànica 36
Q8 OBA2 - 820528 Operacions Bàsiques II ERQQ - 820522 Enginyeria de la Reacció Química SOPQ - 820532 Simulació i Optimització de Processos Químics EEQ1Q - 820525 Experimentació en Enginyeria Química I TQA - 295502 Tecnologies Químiques Avançades Optativa Energia
36
Q9

IGSE - 295301

Integració i gestió de sistemes energètics

ENRE - 295302

Energies Renovables


Treball Fi de Grau 1

36
Q10 EPQ - 820523 Enginyeria de Processos Químics EEQ2Q - 820526 Experimentació en Enginyeria Química II Treball Fi de Grau 2 Optativa Energia 40
    Matèries bàsiques
Matèries comunes àmbit industrial
     Matèries específiques Enginyeria de l'Energia
Matèries específiques Enginyeria Química
Optatives
TFG Enginyeria de l'Energia
TFG Enginyeria Química

 

Reconeixement de crèdits a l'Itinerari de doble grau en Enginyeria de l'Energia i Enginyeria Química

MatriculatsECTSReconegutsECTS
Crèdits a matricular a ENER i que es reconeixen a QUIM ENER 60 QUIM 60
Crèdits a matricular a ENER i que es reconeixen a QUIM ENER 54 ELEC 54
Crèdits a matricular a ENER i que es reconeixen a QUIM ENER 6 QUIM 6
Crèdits a matricular a ENER i que no es reconeixen a QUIM ENER 66
Crèdits a matricular a QUIM i que no es reconeixen a ENER QUIM 78
Crèdits optatius matriculats en un grau i reconeguts a l'altre ENER/QUIM 18 QUIM/ENER 18
Crèdits optatius matriculats a ENER i que es reconeixen a ELEC ENER 12 QUIM 12
Crèdits de TFG a matricular en QUIM que no es reconeixen a ENER QUIM 24
Crèdits de TFG a matricular en ENER que no es reconeixen a QUIM ELEC 24
TOTAL 342 150