Vés al contingut (premeu Retorn)

Itinerari doble grau en Enginyeria Mecànica i en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Quad.Assignatures

Total ECTS

TOTAL ECTS ITINERARI DOBLE GRAU
330
Q1

CAL - 820007

Càlcul

EG - 820003

Expressió Gràfica

F1FM - 820004

Física I: Fonaments de mecànica

I - 820006

Informàtica

Q - 820010

Química

30
Q2

ACM - 820008

Àlgebra i Càlcul Multivariable

CNED - 820009

Càlcul Numèric-Equacions diferencials

F2FE - 820005

Física II: Fonaments d'electro-magnetisme

CTM - 820011

Ciència i Tecnologia de Materials

TMS - 820019

Tecnologies Mediambientals i Sostenibilitat

30
Q3

ES - 820002

Estadística

STE - 820016

Sistemes elèctrics

STM - 820018

Sistemes Mecànics

MF - 820013

Mecànica de fluids

CIA - 820012

Control Industrial i Automatització

30
Q4

E - 820001

Empresa

STI - 820017

Sistemes electrònics

TTC - 820020

Termodinàmica i Transferència de calor

DIN - 295401

Dinàmica

ELAS - 820423

Elasticitat

30
Q5

MNEM - 295402

Mètodes Numèrics a l'Enginyeria Mecànica (*)

CEMM - 820422

Ciència i Enginyeria de Materials

AEGDM - 820421

Ampliació d'Expressió Gràfica. Disseny Mecànic

CDIM - 820429

Cinemàtica i Dinàmica de Màquines

RM - 820424

Resistència de Materials

30
Q6

PE - 820015

Projectes d'enginyeria

EFM - 820425

Enginyeria de Fluids

FAB - 820426

Fabricació

DIMA - 820430

Disseny de Màquines

ECIM - 820428

Estructures i Construccions Industrials

30
Q7

OP - 820014

Organització de la Producció

ETM - 820427

Enginyeria Tèrmica

EMQM - 820458

Elements de Màquines (*)

TCME - 820225

Teoria de circuits i màquines elèctriques

SICIEIA - 820229

Sistemes d'informació i com. industrial

30
Q8

ELDI - 820224

Electrònica Digital

TEEIA - 820231

Tecnologia Electrònica

EAEIA - 820222

Electrònica Analògica

REGA - 820228

Regulació Automàtica

RIVC - 820221

Robòtica industrial i visió per computador

Optativa
36
Q9

IIEIA - 820226

Informàtica Industrial

IEEIA - 820227

Instrumentació Electrònica

EPEIA - 820223

Electrònica de Potència

TCEIA - 820230

Tècniques de Control

ISA - 295202

Integració de Sistemes Aut. (*)

EQEL - 295201

Equips Electrònics (*)

36
Q10 Treball Fi de Grau 1 24
Treball Fi de Grau 2 24
(*) Assignatures optatives amb contingut molt recomanat per a aquest itinerari, tot i no ser obligatòries.
Matèries bàsiques
Matèries comunes àmbit industrial
   Matèries específiques Enginyeria Mecànica
     Matèries específiques Enginyeria Industrial i Automàtica
Optatives
TFG Enginyeria Mecànica
TFG Enginyeria Industrial i Automàtica

 

Reconeixement de crèdits en els dos Itineraris de doble grau en Enginyeria Mecànica i Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

MatriculatsECTSReconegutsECTS
Crèdits a matricular al Títol 1 i que
es reconeixen al Títol 2
MEC / EIA 60 EIA / MEC 60
Crèdits a matricular al Títol 1 i que
es reconeixen al Títol 2
MEC / EIA 60 EIA / MEC 60
Crèdits a matricular a MEC i que no
es reconeixen a EIA
MEC 66

Crèdits a matricular a EIA i que no es
reconeixen a MEC
EIA 66
Crèdits optatius a matricular en
MEC que es reconeixen a EIA
MEC 12 EIA 12
Crèdits optatius a matricular en EIA
que es reconeixen a MEC
EIA 12 MEC 12
Crèdits optatius matriculats en un
títol i reconeguts en l’altre
MEC / EIA 6 EIA / MEC 6
Crèdits de TFG a matricular en MEC
que no es reconeix a EIA
MEC 24
Crèdits de TFG a matricular en EIA
que no es reconeix a MEC
EIA 24
TOTAL 330 150