Vés al contingut (premeu Retorn)

Normativa, Avaluació i Permanència

Als estudis de doble grau serà d'aplicació:

Límits de matrícula

  • Límit inferior: 24 ECTS / quadrimestre
  • Límit superior: 48 ECTS / quadrimestre

 

Avaluació i Permanència

La Permanència en els estudis de doble grau es basarà en el paràmetre de rendiment acadèmic definit pel quocient dels crèdits superats sobre el total de crèdits matriculats.

L'avaluació curricular es manté per a cada un dels estudis de grau, no hi ha una avaluació curricular específica pels estudis de doble grau.

La desvinculació dels estudis de doble grau es produirà automàticament (excepte casos convenientment justificats), quan s'obtingui un paràmetre de rendiment acadèmic inferior a 0,5 en els dos últims quadrimestres matriculats. En aquests casos, la desvinculació per un any, és únicament relativa als estudis de doble grau, quedant l'estudiantat afectat vinculat a la primera titulació per la qual va accedir a l'Escola.

Si l’estudiantat vol continuar en la titulació a la qual va accedir en segon lloc, pot fer-ho per la via de la preinscripció universitària o bé per la via del canvi d’estudis, sempre que el centre ofereixi places i que l’estudiant hi obtingui una plaça. En aquest cas, no és aplicable el requisit d’admissió que impedeix l’accés per aquesta via als estudiants afectats per la Normativa de permanència.

Un cop transcorregut el període de desvinculació, l'estudiantat pot reiniciar els estudis de doble titulació amb l’autorització prèvia del centre.


Abandonament dels estudis

L’estudiantat pot sol·licitar abandonar la doble titulació. Si l’abandona, pot continuar els estudis en la titulació a la qual va accedir en primer lloc per preinscripció o per qualsevol de les altres vies previstes al Reial decret 412/2014.