Vés al contingut (premeu Retorn)

TFE

Encara que a cada un dels itineraris s'especifiquen dos TFE's (i així serà a l'efecte de matriculació), es recomanarà i fomentarà la realització d'un sol TFE que cobreixi competències de les dues titulacions.

Opció recomanada per l'escola: "TFE únic"

1 TFE amb una única memòria conjunta per les dues titulacions, i un únic acte de defensa i avaluació.

Pel que fa al contingut de la proposta de TFE, cal tenir en compte que:

 • La càrrega de treball ha de correspondre a la suma de crèdits que suposa cada TFE a cadascun dels graus que conformen el doble grau (36 ECTS per al doble grau Mecànica - Materials; 48 ECTS per a tots els altres dobles graus).
 • El TFE ha de permetre completar l’assoliment de les competències de les dues titulacions (la temàtica del TFG no es pot centrar en competències associades a només una de les titulacions).
 • La memòria ha de reflectir clarament les parts del treball corresponents a cada titulació.
 • Cal que el registre incorpori dues persones que portaran la direcció i la codirecció del TFE, per facilitar la cobertura dels coneixements d’ambdues titulacions (un vinculat a una de les titulacions i l'altre a l'altra titulació).

 Podeu consultar l'oferta específica de TFE's de Doble Grau

Encara que a nivell acadèmic es tracti d'un únic treball, a nivell de gestió s'hauran de fer tràmits individuals associats a cadascuna de les dues titulacions cursades. En particular, això implica que:

  • Cal fer dos registres de TFE; és important que en els dos registres constin exactament les mateixes dades.
  • Cal fer dues matricules, però s'han de fer obligatòriament al mateix curs i quadrimestre.
  • Cal fer el mateix dipòsit administratiu i documental per a cada titulació, és a dir, dos dipòsits administratius i documentals del mateix treball.

Aquesta és l’opció recomanada des de l’escola ja que permet una major integració de les competències corresponents a cadascuna de les dues titulacions vinculades pel doble grau.

Programes de mobilitat: No es podrà cursar la modalitat de TFE únic en mobilitat, si que es podrà optar a cursar un dels dos TFE (en el cas de TFE independents).

 

Opció “TFE independents” (Veure oferta):

Consisteix en elaborar dos treballs independents (un per a cada titulació), que poden ser matriculats en quadrimestres diferents o bé, si així ho decideixes, al mateix quadrimestre. En aquest cas:

 • Cal elaborar dues memòries individualitzades, una per cada titulació, amb una càrrega de treball equivalent al nombre de crèdits del TFE de cadascun dels plans d’estudi.
 • Cada TFE ha de permetre assolir les competències inherents al seu pla d’estudis.
 • Cada TFE tindrà una defensa i una avaluació propis
 • Pel que fa a tràmits administratius:
  • Cal fer dos registres de TFE independents, un per a cada titulació.
  • Cal matricular els dos TFEs (simultània o seqüencialment)
  • Cal fer un dipòsit administratiu i documental per a cada treball i titulació.

 

Consulteu tota la informació relativa al Treball Fi de Grau (TFE).