Comparteix:

Formació

Prioritàriament durant el 1er i/o el 2on any dels estudis de Doctorat en Ciència i Enginyeria de Materials, s'ha de cursar obligatòriament: 15 hores de Formació Transversal i 15 hores de Formació Específica.