Vés al contingut (premeu Retorn)

Sol·licitud d'expedició del Títol Universitari i SET (No presencial)

Procés de sol·licitud del títol no presencial

2.jpg.png
Gestió acadèmica adjunta a l'estudiant/a el full de sol·licitud i instruccions per continuar


5.jpg.png
Gestió acadèmica
verifica documentació i dades. Expedeix i signa el resguard

L'estudiant/a rep el resguard d'expedició de títol per correu electrònic

 • 1. L'estudiant/a → contacta amb gestió acadèmica de l'EEBE per iniciar el tràmit no-presencial de sol·licitud de títol a través d'un tiquet a:  https://demana.upc.edu/gaeebe/ IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR FOTOCÒPIA DEL DNI
 • 2. Gestió acadèmica de l'EEBE genera el full de sol·licitud de títol i ho envia a l'estudiant/a a través del tiquet del DEMANA Si l'estudiantat/a no té accés a l'e-secretaria s'adjuntarà també el full de pagament de la taxa associada.
 • 3. L'estudiant/a → comprova que les dades que figuren al full de sol·licitud de títol són correctes i abona la taxa a través de l'e-secretaria. Si les dades que figuren a la sol·licitud del títol no són correctes, l'ha de comunicar a gestió acadèmica de l'EEBE a través del mateix tiquet.
 • 4. L'estudiant/a → accedeix a la Seu electrònica de la UPC per a registrar la seva sol·licitud a través d'un formulari. Ha de seleccionar el centre Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE).

  Haurà d'adjuntar obligatòriament:

  • El document identificatiu vàlid vigent
  • El full de sol·licitud de títol signat de manera manuscrita o electrònicament
  Opcional:
  • Qualsevol altre document que justifiqui algun canvi no reflectit en el document identificatiu vigent
  • Comprovant pagament de taxes en cas de no tenir accés a l'e-secretaria
 • 5. Gestió acadèmica→ Rep la comunicació del registre de la sol·licitud d'expedició de títol: Verifica les dades i la documentació i, expedeix el resguard de títol i el signa.
 • 6. L'estudiant/a → rep un correu electrònic amb el resguard d'expedició de Títol i/o SET


Recepció i recollida del títol:

La notificació de recepció del document de títol es realitza per correu electrònic a l'adreça que consta a l'e-secretaria.

 • Recollida del Títol:

  Personalment presentant un document oficial que t'identifiqui (DNI o passaport), el document original del resguard del títol

  En aplicació de la normativa estatal, pel que fa a títols, l'interessat només pot autoritzar una altra persona a recollir el seu títol mitjançant un Poder Notarial.

 • Enviament del Títol:

  Si l'interessat no resideix a la província de Barcelona es pot demanar la tramesa a la representació diplomàtica o consular o a la delegació de govern més propera al seu domicili, a través de l'e-secretaria, apartat Tràmits / Enviament títols i abonar la taxa per a l'enviament mitjançant el mateix aplicatiu.