Vés al contingut (premeu Retorn)

Perfil de sortida Doctorat en Enginyeria de Processos Químics

 

L’estudiantat del programa assoleix expertesa en diferents camps d’R+D+I relacionats amb l’enginyeria de processos químics, que cobreixen un ampli ventall de situacions.

Els àmbits en que es desenvoluparà poden incloure:

  • Expertesa en el camp dels productes alimentaris: durabilitat, traçabilitat, optimització, higiene i enginyeria alimentària, disseny i construcció de nous equips o instal·lacions en empreses alimentàries, etc…
  • Capacitat d’integració i intensificació de processos, gestió i valorització de residus i control de la contaminació.
  • Formació en diversos camps relacionats amb el risc i la seguretat. Principalment, s'd’adquireix formació en anàlisi de riscos en la indústria de processament, en l’avaluació del risc ambiental i en episodis d’incendis forestals i d’interior.
  • Dins de l’àmbit de la nano tecnologia, assoleix, entre altres, la capacitat de dissenyar, desenvolupar, caracteritzar i assajar nous catalitzadors basats en nano i micro estructures, per exemple, per a la generació i purificació d’hidrogen. O desenvolupar fotocatalizadors i reactors fotocatalítics per generar hidrogen a partir d’aigua i llum solar, etc...
  • Assoleix la capacitat d’aplicar diferents tecnologies de separació, per exemple per eliminar contaminants d’aigües. O de desenvolupar nous sensors com a mètodes analítics per monitorar paràmetres físicoquímics d’interès en entorns naturals o industrials. I en el camp dels residus, és capaç de fer l’estudi i la caracterització per al tractament adequat de residus de diferents procedències.

En qualsevol de les línies en què desenvolupi la seva tesi, s’espera que arribi a assolir la capacitat per concebre, dissenyar, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca. El programa també es proposa dotar-lo de mitjans perquè  pugui contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original. També tindrà capacitat per fer una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes, a l'hora que assoleix les habilitats necessàries per a l'exposició, en contextos acadèmics i professionals, de les idees i coneixements adquirits.