Vés al contingut (premeu Retorn)

Perfil de sortida Doctorat en Enginyeria de Processos Químics

 

L’alumnat del programa assolirà expertesa en diferents camps d’R+D+i relacionats amb l’enginyeria de processos químics, que cobreixen un ampli ventall de situacions.

Els àmbits en que es desenvoluparà poden incloure:

  • Expertesa en el camp dels productes alimentaris: durabilitat, traçabilitat, optimització, higiene i enginyeria alimentària, disseny i construcció de nous equips o instal·lacions en empreses alimentàries, etc…
  • Capacitat d’integració i intensificació de processos, gestió i valorització de residus i control de la contaminació.
  • Formació en diversos camps relacionats amb el risc i la seguretat. Principalment, haurà d’adquirir formació en anàlisi de risc en la indústria de procés, en l’avaluació del risc ambiental i en episodis d’incendis forestals i d’interior.
  • Dins de l’àmbit de la nano tecnologia, haurà d’assolir, entre altres, la capacitat de dissenyar, desenvolupar, caracteritzar i assajar nous catalitzadors basats en nano i micro estructures, per exemple, per a la generació i purificació d’hidrogen. O desenvolupar fotocatalizadors i reactors fotocatalítics per generar hidrogen a partir d’aigua i llum solar, etc...
  • Assolirà la capacitat d’aplicar diferents tecnologies de separació, per exemple per eliminar contaminants d’aigües. O desenvoluparà nous sensors com a mètodes analítics per monitoritzar paràmetres físico-químics d’interès en entorns naturals o industrials. I en el camp dels residus, serà capaç de realitzar l’estudi i la caracterització pel tractament adequat de residus de diferents procedències.

En qualsevol de les línies en que desenvolupi la seva Tesi, s’espera que arribi assolir la capacitat per concebre, dissenyar, posar en pràctica i adoptar un procés substancial d'investigació. El programa també es proposa dotar-lo de mitjans perquè  pugui contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una investigació original. També estarà capacitat per realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes, al temps que assoleixi les habilitats necessàries per a l'exposició, en contextos acadèmics i professionals, de les idees i coneixements adquirits.