Comparteix:

Perfil de sortida del doctorat en Polímers i Biopolímers

 

L'estudiant del programa de doctorat en Polímers i Biopolímers adquireix una formació que li permeti liderar projectes d'R + D en l'àmbit de la tecnologia de polímers. Se'l capacita per desenvolupar-se en camps que abasten la producció de les matèries primeres, la fabricació de materials polimèrics, la transformació i disseny de peces i alhora la caracterització, desenvolupament i aplicació de nous materials avançats i de biopolímers en particular.

 

Es preveu que s'arribi a una capacitat per concebre, dissenyar, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca. El programa també es proposa dotar-lo de mitjans perquè  pugui contribuir a l'ampliació de les fronteres del co-neixement a través d'una recerca original. També se'l capacitat per fer una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes. S'espera que s'assoleixin les habilitats necessàries per a l'exposició, en contextos acadèmics i professionals, d'idees i coneixements adquirits.