Vés al contingut (premeu Retorn)

Fitxa de control

Horari d'ús del laboratori   Cal escollir una opció.Data prevista de finalització del TFG  
/ /   :

Declaració responsable

Els estudiants es comprometen a fer un ús correcte del laboratori, únicament per l'activitat relacionada amb el projecte i únicament dels equips, màquines o instruments indicats en aquest document. Els estudiants declaren conèixer la normativa bàsica de seguretat per poder treballar al laboratori i es comprometen a complir-la.

En particular, es comprometen a:

  • Portar i utilitzar els equips de protecció individual (EPIs) necessaris pel desenvolupament de l’activitat.
  • Respectar els procediments segurs de treball.
  • No treballar als laboratori sense estar acompanyats d’altres estudiants i sense el coneixement d’algun responsable tècnic o acadèmic present a l’escola.


Consultar aquí la Informació sobre prevenció de riscos de l’estudiantat:

En el cas de laboratoris de docència, l’accés estarà permès de dilluns a divendres, en l’horari d’obertura del campus (De 8:00 h a 21:00 h) en funció de l’ocupació del laboratori.

Accessos:

  • pel laboratori de TFG (A5.3), Sala de treball cooperatiu d’electrònica, electricitat i energia (A4.32) i BIOTECLAB (A8.45). : La Unitat de Recursos i Serveis de la UTGCDB (espais) gestionarà l’accés amb targeta o autorització per agafar la clau de consergeria,
  • per a la resta de laboratoris, els estudiants hauran d'anar en un horari on estiguin els tècnics de laboratori o algun PDI que els pugui facilitar l’accés.
 
Protecció de dades personals  

Responsable del tractament

Universitat Politècnica de Catalunya

Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

Universitat Politècnica de Catalunya

Finalitats del tractament

F008 Control i accés als espaisGestió de la seguretat i control d’accés a laboratori de projectes.

Legitimació

Consentiment de la persona interessada.

Amb el vostre consentiment explícit, les seves dades de contacte, a l'entitat o institució que es beneficiï de la vostra activitat per tal que pugui gestionar la seva estada.

Destinataris

No es contempla la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal.

Drets de les persones

Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades.

Termini de conservació

Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen a la nostra política de conservació.

Reclamació

Si no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'APDCAT: apdcat.gencat.cat