Vés al contingut (premeu Retorn)

Enllaços d'interès

Laboratori de projectes d'electrònica industrial (EEBE)

Índex

 1. Fabricants
 2. Botiges i Distribuïdors

Fabricants

Introducció

A continuació us proporcionem un llistat dels principals fabricants de components electrònics. Per a cada element de la llista hi podreu trobar l'enllaç a la seva web principal, on podreu trobar més informació del seus catàlegs de productes. A més es proporciona un llistat orientatiu del tipus de components que fabriquen.

Llistat de fabricants

 • Analog Devices

  URL: http://www.analog.com/

  Tipus de components: amplificadors operacionals, comparadors, conversors A/D, conversors D/A, DSPs, acceleròmetres, sensors de temperatura, radiofreqüència/infrarrojos, dispositius de potència, integrats d'àudio i vídeo, interruptors electrònics/multiplexors, referències de tensió, integrats per banda ampla, clocks, PLLs, interfícies, microcontroladors, wireless, fibra òptica i d'altres...

 • Cypress

  URL: http://www.cypress.com

  Tipus de components: clocks i buffers, comunicacions LonTalk, sensors d'imatge, memòries RAM, sensors òptics, controladors de senyal mixta, dispositius de capa física, PLDs, cèl·lules solars, dispositius USB, ponts controladors de perifèrics i Wireless.

 • Dallas Semiconductor

  Veure Maxim - Dallas Semiconductor.

 • Exar

  URL: http://www.exar.com/

  Tipus de components: dispositius de capa física, clocks i timers, UARTs, integrats per imatge i vídeo, transceptors de dades i dispositius d'emmagatzematge.

 • Fairchild Semiconductor

  URL: http://www.fairchildsemi.com/

  Tipus de components: amplificadors operacionals, comparadors, diodes, LVDS, conversors serie-paral·lel i viceversa, transceptors USB, circuits lògics, VCOs, Timers, mòduls de potència intel·ligents, IGBTs, optoelectrònica(díodes d'infrarrojos, interruptors òptics, relés, optoacopladors, fotosensors...), interruptors (analògics, d'àudio, de bus, USB, de vídeo, de càrrega), controladors de potència (ACPI, d'interrupció de falla de terra, de fora de línia, de correcció de factor de potència, PWM, SMPS), drivers de potència, transistors (BJT, IGBT, JFET, MOSFET, de petit senyal), referències de voltatge, TRIACs, filtres de vídeo, sensors de temperatura, reguladors de tensió i altres productes per aplicacions específiques...

 • Intersil

  URL: http://www.intersil.com/

  Tipus de components: amplificadors, buffers, circuits per automoció, integrats per comunicacions, conversors de dades, potenciòmetres digitals, DSPs, memòries EEPROM i RAM, drivers per LEDs i LCDs, interfícies (RS232, RS485 i multiprotocol), integrats per aplicacions militars i espacials, magatzemmatge òptic, integrats de potència, drivers de CCD, etapes acondicionadores per sensors, amplificadors de potencia i control per radiofreqüència, multiplicadors analògics, interruptors i multiplexors analògics, clocks de temp real, comptadors i timers, integrats per vídeo, referències de tensió...

 • Ledtech

  URL: http://www.ledtech.com/

  Tipus de components: díodes LED de diferents tipus i colors, displays LED de 7 segments i alfanumèrics, matrius de LEDs, LEDs de potència, panells reflectors de LEDs...

 • Maxim - Dallas Semiconductor

  URL: http://www.maxim-ic.com/

  Tipus de components: amplificadors i comparadors, interruptors i multiplexors analògics, integrats per àudio (amplificadors, CODECs, controladors de volum, interruptors i multiplexors), productes per automoció, clocks, osciladors, integrats per distribució de senyals de clock, línies de retard, comptadors i timers, conversors A/D, conversors D/A, sample & hold, potenciòmetres digitals, drivers per LED i LCD, circuits per comunicacions per fibra òptica, filtres, ASICs d'alta freqüència, selectors de bateria, drivers RS232, RS485 i Ethernet, productes per comunicacions USB, targetes PCMCIA, interfícies de tot tipus, memòries RAM i EEPROM, microcontroladors, microprocessadors, circuits de control de potència, circuits de protecció i aïllament, clock de temps real, sensors i etapes acondicionadores, circuits per portadores T/E, circuits TINI (Tiny Internet Interface), referències de tensió, integrats per vídeo (amplificadors, interruptors, filtres), integrats per Wireless, radiofreqüència i cable, i d'altres...

 • Microchip

  URL: http://www.microchip.com/

  Tipus de components: microcontroladors de 8 i 16 bits, DSCs (microcontroladors digitals de senyal), sensors de temperatura, controladors de motors sense escombretes, referències de tensió, reguladors linials, bombes de càrrega, controladors PWM, supervisors de sistema/CPU, detectors de tensió, drivers MOSFET, integrats de control de bateries, controladors HOT SWAP, amplificadors operacionals, comparadors, conversors A/D, potenciòmetres digitals, conversors freqüència-tensió, VCOs, conversors D/A, mesuradors d'energia, interfícies (CAN, infrarrojos, LIN, sèrie, LCD, Ethetnet...), EEPROMS, cargadors de bateries, integrats per radiofreqüència, dispositius de seguretat KEELOQ.

 • Motorola

  Veure Freescale Semiconductor.

 • National Semiconductor

  URL: http://www.national.com/

  Tipus de components: amplificadors operacionals, multiplexors analògics, buffers, comparadors, integrats per àudio, conversors A/D, conversors D/A, drivers per displays, integrats per CRTs/monitors, integrats per comunicacions de vídeo, interfícies (buffers, Ethernet, SCAN, UARTs...), controladors de potència, referència de tensió i corrent, integrats de control de temperatura, integrats per automoció, clocks, conectivitat de processadors, microcontroladors, integrats per aplicacions militars/aerospacials, control de motors, drivers de potència, conversió de senyals analògics, telecomunicacions, wireless, USB...

 • NXP Semiconductor & Philips Semiconductor

  URL: http://www.nxp.com/

  Tipus de components: amplificadors operacionals, amplificadors d'àudio, conversors d'àudio, processadors de senyal d'àudio, control de ràdio per automòbils, decoders stereo, integrats per contestadors automàtics, interfícies tipus mans lliures, integrats per a la reducció de soroll, sintetitzadors, integrats per automoció, conectivitat (banda ampla, IEEE1394, mòdems, USB), integrats per al processat d'àudio, components discrets (integrats intel·ligents de potència per automoció, MOSFETs per automoció, transistors bipolars de potència, discrets complexes, díodes, filtres EMI, transistors MOSFET de potència, díodes de radiofreqüència i varicaps, transistors de potència per radiofreqüència, FETs de petit senyal per radiofreqüència, transistors de banda ampla per radiofreqüència, triacs, tiristors), controladors de displays, amplificadors RGB, amplificadors per deflectors, interfícies (ponts, dispositus per busos, interruptors de bus, maneig de clocks, conversors de dades, drivers, lògica 'glue', I2C, multiplexors, PCI Express, Smart Cards, radiofreqüència, supervisors de sistema, timers, osciladors i comptadors, UARTs), circuits lògics, microcontroladors de 8, 16 i 32 bits, integrats Nexperia, integrats per control de potència, circuits per radiofreqüència, sensors (mesura d'angles, camps magnètics, velocitat de rotació i de temperatura), magatzematge massiu/DVD (drivers per làser, còdecs -encoders/decoders-, motors, Nexperia DVD+RW)...

 • Powertip

  URL: http://www.powertip.com.tw/

  Tipus de components: displays LCD alfanumèrics, displays LCD gràfics, sensors de pressió i de força.

 • ST Microelectronics

  URL: http://www.st.com/

  Tipus de components: amplificadors operacionals, comparadors, conversors de dades, generadors de temps/freqüència, interruptors intel·ligents de potència, interfícies, MOS/IGBT, clocks de temps real, díodes, filtrat EMI i acondicionat de senyal, circuits lògics, memòries EEPROM, microcontroladors de 8, 16 i 32 bits, circuits controladors de potència, dispositius de protecció, sensors (de moviment, de proximitat, tèrmics), integrats per SmartCards, tiristors i interruptors per alterna, transistors, IGBTs, MOSFETs de potència, integrats per aplicacions aerospacials, integrats per àudio, integrats per automoció, integrats per comunicacions, ordinadors i perifèrics, integrats per displays, integrats per GPS, integrats per imatge i vídeo, integrats per sistemes mòbils, integrats per control de motors, integrats per televisió, integrats per PowerLine.

 • Texas Instruments

  URL: http://www.ti.com/

  Tipus de components: ASICs, amplificadors, automoció, clocks i timers, DSPs, conversors de dades, interfícies, circuits lògics, microcontroladors, components per radiofreqüència, interruptors i multiplexors, sensors de temperatura...

 • Ubicom

  URL: http://www.ubicom.com/

  Tipus de components: microprocessadors, microcontroladors.

 • Vishay

  URL: http://www.vishay.com/

  Tipus de components: multiplexors analògics, interruptors analògics, atenuadors, condensadors, connectors, cristalls oscil·ladors, conversors DC/DC, díodes, displays, FETs de petit senyal, fusibles, substrats, inductàncies, emissors d'infrarrojos, aïlladors, JFETs, LEDs, cèl·lules de càrrega, MOSFETs, transductors de moviment, integrats per xarxa, sensors òptics, optoacopladors, optoelectrònica, oscil·ladors, foto-detectors, potenciòmetres, integrats de potència, rectificadors, xarxes RC, xarxes de resistències, resistències, transceptors de radiofreqüència, reostats, relés d'estat sòlid, galgues de força, termistors, transformadors, transistors, trimmers, TVS & ESD, varistors, sistemes de pesatge...

 • Zilog

  URL: http://www.zilog.com/

  Tipus de components: microcontroladors, microprocessadors, DSPs.

Botigues i Distribuïdors

Botigues d'electrònica

Distribuïdors de components electrònics