Vés al contingut (premeu Retorn)

Preinscripció

 • Per accedir als estudis de màster universitari cal fer la preinscripció a través de l'aplicatiu(obriu en una finestra nova) adjuntant la documentació que s'indica i abonant una taxa de 30,21€ (no reemborsable), més informació.
 • Important: La documentació original s'haurà de lliurar a l'EEBE el dia de la matrícula. Tots els documents expedits en països de fora de l'Espai Europeu d'Educació Superior han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la corresponent postil·la (si s'escau).

Estudiants titulats a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC):

 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport (excepte si ja s’ha estudiat a l’EEBE).
 • Acreditació de coneixements d’anglès nivell B2.2 

Estudiants titulats en centres adscrits de la UPC o qualsevol altra universitat de l'Estat espanyol:

 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Títol que dóna accés al màster o bé el comprovant d'haver-ne pagat els drets d'expedició.
 • Certificat acadèmic oficial (signat i segellat) on constin les assignatures cursades amb les qualificacions i el nombre de crèdits/hores de cadascuna. Aquest certificat també ha de reflectir la mitjana global obtinguda per l'estudiant.
 • Acreditació de coneixements d’anglès nivell B2       

Estudiants titulats en universitats o altres institucions estrangeres d'educació superior:

 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Títol que dóna accés al màster o bé el comprovant d'haver-ne pagat els drets d'expedició amb la corresponent homologació. Si el títol no està homologat, cal un document emès per la universitat o institució on s'ha obtingut el títol o per l'autoritat del país competent en la matèria. Aquest document ha d'acreditar que el títol obtingut té una durada de com a mínim 3 anys i que permet accedir a estudis de postgrau (màster) en el país d’origen. Si això no és possible, s'ha d'indicar a quin nivell superior d'estudis dóna accés aquest títol.
 • Certificat acadèmic oficial (signat i segellat) on constin les assignatures cursades amb les qualificacions i el nombre de crèdits/hores de cadascuna. Aquest certificat també ha de contenir informació sobre el sistema de qualificacions aplicat.
 • Acreditació de coneixements d’anglès i de castellà (països no hispanoparlants) nivell B2.2