Vés al contingut (premeu Retorn)

Oferta d'optatives d'altres plans d'estudi

Optatives d'altres plans per a estudiants 295GRxx

ASSIGNATURES295GRBIOM295GREEIA295GREELEC295GREENER295GRENMAT295GREMECA295GREQUIM
295202 ISA Integració de sistemes automàtics
R X
295201 EQEL Equips electrònics R X
820527 FQ Fisicoquímica X X X X X X R
295504 FETRA Fenòmens del transport X X X X X X R
820252 CAEIA Control avançat X X X
820521 BTQ Biotecnologia X
820141 ASEPE Anàlisi de Sistemes Elèctrics de Potència
R X
820147 XEIE Xarxes Elèctriques Intel·ligents R X
820465 ESU Enginyeria de Superfícies X X
820464 SCMFTTCM Simulació Computacional en Mecànica de Fluids i Transferència de Calor X X X
820444 TCIIM Tecnologia de la construcció i instal·lacions industrials X X
820462 MTEM Manufacturing Technology X X

R = Assignatura optativa que es recomana matricular per aquell Grau

Optatives d'altres plans per a estudiants 820GRxx

ASSIGNATURES820GRBIOM820GREEIA820GREELEC820GREENER820GREMECA820GREQUIM
295202 ISA Integració de sistemes automàtics
X X
295201 EQEL Equips electrònics X X
820527 FQ Fisicoquímica X X X X X
295504 FETRA Fenòmens del transport X X X X X X
820252 CAEIA Control avançat X X X
820141 ASEPE Anàlisi de Sistemes Elèctrics de Potència X X
820147 XEIE Xarxes Elèctriques Intel·ligents X X
820465 ESU Enginyeria de Superfícies X X
820464 SCMFTTCM Simulació Computacional en Mecànica de Fluids i Transferència de Calor X X X
820444 TCIIM Tecnologia de la construcció i instal·lacions industrials X X
820462 MTEM Manufacturing Technology X X