Comparteix:

Documentació per a la matrícula per canvi d'universitat / estudis

És necessari haver sol·licitat el trasllat d'expedient al centre d'origen però no cal aportar cap document.

Descomptes de matrícula

Ha de sortir indicat a l'apartat Matrícula / "condicions matrícula" de l'e-secretaria.

Si no surt el descompte, prèviament a la matrícula, l'estudiant ha d'adjuntar el document mitjançant la funcionalitat d' Entrada de documentació de l'e-secretaria.

Consulta descomptes de matrícula (*)

(*) La documentació requerida haurà de ser un Document electrònic verificable o còpia autenticada per l’emissor. En cas de no poder verificar la documentació a la unitat emissora, contacta amb Gestió acadèmica de l'EEBE a través d'un tiquet / Verificació prèvia documentació

Ordre SEPA

En cas de voler domiciliar la matrícula

Els estudiants/es de cursos anteriors que tinguin operatiu l'ordre SEPA a e-Secretaria, no cal que facin cap tràmit addicional exceptuant que vulguin canviar de compte bancari. En cas de no realitzar aquest tràmit abans de la matrícula, haureu de matricular-vos de manera ordinària (pagament en efectiu) i posteriorment, si escau, sol·licitar la modificació de pagament de la matrícula.

Ordre SEPA
Consulteu com tramitar-ho!