Comparteix:

Programes de mobilitat per a estudis

Programa Erasmus+ per a estudis                                      

Mobilitat entre països de la Unió Europea i amb Islàndia, Liechtenstein, Macedònia, Noruega i Turquia.

Requisits:

   • Estar matriculat/da a l'EEBE i, preferiblement, haver superat 120 crèdits
   • Tenir nacionalitat europea (l'estudiantat no comunitari haurà de tenir un permís d'estada per estudis en vigor).
   • Realitzar una estada mínima de tres mesos i màxima de dotze, per cicle d'estudis.
   • Complir els requisits de la universitat de destinació


Consulta les diferents universitats per país de destinació: La informació continguda de cada universitat és orientativa (exceptuant el nombre de places). Cal revisar la informació publicada a la web de la universitat de destí. 

Més informació:

 

BIP (Blended Intensive Program)

Són programes breus i intensius que utilitzen formes innovadores d’aprenentatge i ensenyament, incloent l’ús de la cooperació en línia.

Tenen com a objectiu arribar a tot tipus d’estudiants de tots els àmbits, camps d’estudi i cicles, habilitant formats de mobilitat nous i més flexibles, que combinen la mobilitat física amb una part virtual.

Durant aquests programes intensius mixtos, grups d’estudiants o personal realitzaran una mobilitat física de curta durada a l’estranger, combinada amb una component virtual obligatòria que faciliti l’intercanvi d’aprenentatge col·laboratiu en línia i el treball en equip.

Amb reconeixement acadèmic de 3 ECTS.

Més informació:

 

UPC Món   

Nous camins més enllà d'Europa.

Requisits:
  • Estar matriculat/da a l'EEBE
  • Complir els requisits del programa d'intercanvi i de la universitat de destinació

 

Consulta les diferents universitats per país de destinació: La informació continguda de cada universitat és orientativa (exceptuant el nombre de places). Cal revisar la informació publicada a la web de la universitat de destí.
 
Més informació:

INTERNATIONAL THEMATIC CLUSTERS in ENGINEERING en ANGLÈS per a estudiantat de màster a la Polytechnique de Montréal. 5 places per a tota la UPC. 
Per a més informació escriu a mobilitat.eebe@upc.edu
    

Programes de Dobles Titulacions Internacionals

Mobilitat per aconseguir dos títols acadèmics (institució d'origen i de destí).

Presentació general de les Dobles Titulacions Internacionals

Destinacions:

  • Universitat de Gènova (UNIGE-Itàlia). Mobilitat adreçada a l'estudiantat del Master's degree in Interdisciplinary & Innovative Engineering interessat en l'especialitat de Fabricació Avançada per cursar el segon curs de la titulació vinculada.
  • Politecnico di Torino (Itàlia). Mobilitat adreçada a l'estudiantat del Master's degree in Chemical Engineering.

Més informació: 

Programa SICUE   

Programa de mobilitat per realitzar part dels estudis en una universitat espanyola, amb garanties de reconeixement acadèmic i d'aprofitament.

SICUE permet l'intercanvi entre més de 75 universitats, públiques i privades. Per participar-hi cal ser estudiantat de grau, i com a norma general cal haver superat un mínim de 45 crèdits i estar matriculat de al menys 30 crèdits més. La durada de l'intercanvi serà com a mínim de mig curs i màxim un curs sencer.

Termini de sol·licitud mitjançant la seu electrònica de la UPC: del 19 de febrer al 4 de març de 2024.

https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Sol_licitud_estada_mobilitat_nacional_SICUE

Consulta el calendari propi i la convocatòria completa, al web de l'SGA de la UPC.

 

UNITE! Program 

Unite! is an alliance of universities in seven European countries, leaders in technology and engineering, which will set a new model for a European virtual and physical inter-university campus in the following years. Unite! will connect engineering, science and technology with the grand challenges of society in an ambitious exercise in which all partner Universities are participating.

UNITE! VECP in Energy_EEBE- Tardor 2024-2025(assignatures virtuals)

Els cursos del Unite! Virtual Exchange Credit Programme Energy (VECP) estan oberts a l'estudiantat de l'EEBE, l'ESEIAAT i l'ETSEIB. Començaran a partir de l’octubre de 2024.

Heu de presentar la vostra sol·licitud a través d'un formulari. Hi ha 2 terminis de presentació de sol·licituds, en funció de quina universitat Unite! ofereix el curs (i segons els calendaris acadèmics i vacances d'estiu de les universitats Unite!):

  • el primer termini de presentació de sol·licituds és fins al 26 de juny.
  • el segon termini de presentació de sol·licituds és fins al 2 de setembre.

Podeu  sol·licitar un màxim de dues assignatures virtuals del camp de l’Energia (Unite! VECP Energy courses), ofertes per diverses universitats Unite!(obriu en una finestra nova), per cursar-les durant el quatrimestre de tardor del curs 2024/2025.

Si us interessa cursar una assignatura online "VECP Energy", contacteu amb l'oficina de relacions internacionals de l'EEBE a mobilitat.eebe@upc.edu.

Consulteu tota la informació al web de Relacions Interncionals de la UPC
 
 

Programa UNITECH 

Combinació d'estudis i pràctiques.


Requisits:

 • Estar matriculat/da en algun màster UPC.
 • Alt rendiment acadèmic i perfil de lideratge.

Destacat:


Programa Balsells 

 

Mobilitat als EUA:

Presentació del programa


Requisits:
 • Estar matriculat/da a l'EEBE o a punt de graduar-te per contniaur estudis de màster.
 • Fer el TFG/TFM amb l'objectiu de continuar la formació als Estats Units.
 • Els coordinadors del programa tindran en compte la nota de l'expedient i la carta de motivació, entre d'altres requisits.
   
Destacat:
 • Associat a una beca.
 • Possibilitat de sol·licitar la beca MOBINT de l'AGAUR per al programa de mobilitat.
 • Les admisions es sol·liciten directament als responsables del programa Balsells.


Per a més informació: 
consulta el seu web.

Programa VULCANUS 

Mobilitat al Japó.


Durada:
   • Vuit mesos (d'agost a març) que es reparteix de la següent manera: un seminari, un curs intensiu de japonès i programa de pràctiques en una empresa japonesa.
Requisits:
   • ser estudiant d'enginyeria o d'un altre camp científic, matriculat en la universitat com a estudiant entre el 4t curs oficial d'estudis universitaris de grau fins al penúltim curs de doctorat.
   • Els propis establerts pel mateix programa.
Destacat:
   • Respectar el termini per fer la sol·licitud al Centre EU-Japan.
   • Les admissions se sol·liciten directament al Programa Vulcanus.
   • Atorgament d'una beca que cobreix el viatge i les despeses d'estada (el seminari, el curs i l'allotjament són gratuïts).