Vés al contingut (premeu Retorn)

Destinacions per estudis

DESTINACIONS: Troba les diferents universitats per programes de mobilitat.

 • La informació continguda de cada universitat és orientativa (exceptuant el nombre de places). Cal revisar la informació publicada a la web de la universitat de destí.
 • El calendari de tràmits per sol·licitar plaça al programa SICUE serà actualitzat una vegada publicat pel Servei de Relacions Internacionals de la UPC.

 

Per a participar en un programa de mobilitat internacional durant el curs 2021-2022 cal de tenir en compte el següent:

INFORMAR-SE

REQUISITS

 • Segons el programa d'intercanvi escollit.
 • Els propis de les universitats, bàsicament idiomàtics. Consulteu les destinacions per a estudis per conèixer-los.
 • No haver renunciat -sense causa justificada- una plaça de mobilitat assignada i acceptada en la passada convocatòria.

SOL·LICITUD

 • Mitjançant e-Secretaria -> Mobilitat de l'11 al 31 de gener de 2021.  A tenir en compte:
  - els requisitis idiomàtics de les universitats s'han de complir, com a molt tard, quan es sol·liciti l'admissió a la universitat assignada (hi ha un termini de tardor i un de primavera).
  - si voleu participar en el programa CINDA i a e-Secretaria no es mostra la universitat desitjada, ens heu d'avisar per poder afegir-la.
  - si voleu participar en el programa BALSELLS (USA), l'assignació de la plaça depen directament del mateix programa.
  - si voleu participar en el programa SICUE, el calendari i procés a seguir és un altre. Consulteu la informació aquí.
 • Lliurar, si s'escau, per correu electrònic a mobilitat.eebe@upc.edu o a la Bústia de Relacions Internacionals (situada davant de Gestió Acadèmica) de l'11 al 31 de gener de 2021:
  - còpia del certificat/s d'idioma/es estranger (d'acord amb la taula de certificats de la UPC). Mínim nivell B2. **Si l'has entregat a Gestió Acadèmica amb anterioritat per alguna altra gestió, si us plau, informa'ns per recuperar la documentació del teu expedient.

RESOLUCIÓ DE MÈRITS

ASSIGNACIÓ DE PLACES

L'estudiantat sense plaça assignada podrà sol·licitar una de nova a partir del 10 al 14 de març.

PERÍODE D'ACCEPTACIÓ

 • Període d'acceptació de plaça per part de l'estudiantat mitjançant e-Secretaria: de l'1 (a partir de les 17 hores) al 7 de març.  

 • En cas de no realitzar aquest tràmit d'acceptació de plaça per e-Secretaria en el període establert, s'entendrà que l'estudiant/a rebutja la plaça assignada.

 • En cas de plaça rebutjada, es pot sol·licitar una de nova en el període de reassignació establert.
 • Els estudiants amb plaça de mobilitat assignada i acceptada que renunciïn sense causa justificada no podran participar en la següent convocatòria de mobilitat d’estudis.

REASSIGNACIÓ, ESTUDIANTAT QUE NO HA SOL·LICITAT PLAÇA I ESTADA ANUAL

 • Tindrà prioritat l'estudiantat que no hagi obtingut plaça en cap de les universitats sol·licitades davant de qui l'hagi rebutjat (o no acceptat). Les persones que no hagin sol·licitat una plaça podran fer-ho en els mateixos terminis però la seva sol·licitud serà tractada després de les que van fer-ho en període ordinari.  Per últim, l'estudiantat que vulgui sol·licitar una estada anual en la universitat que li ha estat assignada per un quadrimestre.

 • Publicació de places vacants amb data 10 de març. PLACES DISPONIBLES ERASMUS. PLACES DISPONIBLES NO ERASMUS.

 • Període de sol·licitud de places per e-Secretaria (altres instàncies de mobilitat): del 10 al 14 de març.

 • Llistat provisional d'assignació de places estudiantat de Grau i estudiantat de Master tenint en compte els criteris per a determinar l'ordre d'assignació : 16 de març.

 • Període d'al·legacions per e-Secretaria (altres instàncies de mobilitat): del 16 (a partir de les 17 h) al 19 de març.
 • Llistat definitiu d'assignació de places: 23 de març.

SOL·LICITUD A LA UNIVERSITAT ESTRANGERA

 • Quan l'estudiant/a hagi acceptat la plaça, haurà de demanar admissió a la universitat estrangera dins del termini establert per aquesta, segons si la sortida és a la tardor o a la primavera.
 • Troba la documentació necessària durant tot el procés en el nostre web.