Vés al contingut (premeu Retorn)

Pla d'estudis de Grau en Enginyeria de Materials

(1) ca: guia docent en català / es: guía docente en español / en: teaching guide in english

(2) T: Quadrimestre de tardor / P: Quadrimestre de primavera

AssignaturesCrèdits ECTSTipusGuia docent (1)Impartició (2)
Consulteu els idiomes d'impartició als horaris o a la mateixa guia docent de l'assignatura.
Q1 CÀLCUL 6 Obligatòria ca | es | en T/P
EXPRESSIÓ GRÀFICA 6 Obligatòria ca | es | en T/P
FÍSICA I : FONAMENTS DE MECÀNICA 6 Obligatòria ca | es | en T/P
INFORMÁTICA 6 Obligatòria ca | es | en T/P
QUÍMICA 6 Obligatòria ca | es | en T/P
Q2 ÀLGEBRA I CÀLCUL MULTIVARIABLE 6 Obligatòria ca | es | en T/P
CÀLCUL NUMÈRIC-EQUACIONS DIFERENCIALS 6 Obligatòria ca | es | en T/P
FÍSICA II : FONAMENTS D'ELECTRO-MAGNETISME 6 Obligatòria ca | es | en T/P
TERMODINÀMICA 6 Obligatòria ca | es | en T/P
ESTRUCTURA I CARACTERIZACIÓ DE MATERIAL 6 Obligatòria ca | es | en P
Q3 ESTADÍSTICA 6 Obligatòria ca | es | en T/P
SISTEMES ELÈCTRICS 6 Obligatòria ca | es | en T/P
SISTEMES MECÀNICS 6 Obligatòria ca | es | en T/P
FONAMENTS DE POLÍMERS 6 Obligatòria ca | es | en T/P
METAL·LÚRGICA FÍSICA 6 Obligatòria ca | es | en T/P
Q4 EMPRESA 6 Obligatòria ca | es | en T/P
SISTEMES ELECTRÒNICS 6 Obligatòria ca | es | en T/P
CONTROL INDUSTRIAL I AUTOMATITZACIÓ 6 Obligatòria ca | es | en T/P
MECÀNICA DE FLUIDS 6 Obligatòria ca | es | en T/P
PROPIETATS MECÀNIQUES DELS MATERIALS 6 Obligatòria ca | es | en T/P
Q5 MÈTODES NUMÈRICS 6 Obligatòria ca | es | en T/P
MATERIALS CERÀMICS 6 Obligatòria ca | es | en T
MATERIALS METÀL·LICS 6 Obligatòria ca | es | en T
PROPIETATS ELÈCTRIQUES I MAGNÈTIQUES DELS MATERIALS 6 Obligatòria ca | es | en T
PLÀSTICS I COMPÒSITS 6 Obligatòria ca | es | en T
Q6 PROPIETATS ÒPTIQUES, TÈRMIQUES I ACÚSTIQUES DELS MATERIALS 6 Obligatòria ca | es | en P
RECICLATGE I MATÈRIES PRIMERES 6 Obligatòria ca | es | en P
COMPORTAMENT MECÀNIC 6 Obligatòria ca | es | en P
TECNOLOGIA DE MATERIALS 6 Obligatòria ca | es | en P
DESGAST, CORROSIÓ I DEGRADACIÓ 6 Obligatòria ca | es | en P
Q7 ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ 6 Obligatòria ca | es | en T/P
PROJECTES D'ENGINYERIA DE MATERIALS 6 Obligatòria ca | es | en T
SELECCIÓ I ECODISSENY 6 Obligatòria ca | es | en T
TECNOLOGIA DE SUPERFÍCIES 6 Obligatòria ca | es | en T
MATERIALS NATURALS I BIOMATERIALS 6 Obligatòria ca | es | en T
Q8 OPTATIVA 6 Optativa - T/P
OPTATIVA 6 Optativa - T/P
OPTATIVA 6 Optativa - T/P
TREBALL DE FI DE GRAU 12 Projecte ca | es | en T/P

Assignatures optatives del pla d'estudis

(1) ca: guia docent en català / es: guía docente en español / en: teaching guide in english

(2) T: Quadrimestre de tardor / P: Quadrimestre de primavera


AVÍS: Per poder cursar optatives l'estudiant ha d'haver superat 162 ECTS o més d'assignatures troncals i obligatòries.

AssignaturesCrèdits ECTSTipusGuia docent (1)Impartició (2)
AMPLIACIÓ DE DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR 6 Optativa comuna ca | es | en T
AMPLIACIÓ D'ESTADÍSTICA I APLICACIONS A L'ENGINYERIA 6 Optativa comuna ca | es | en T/P
CANVI CLIMÀTIC: CIÈNCIA, ENERGIA, ECONOMIA, POLÍTICA I FUTUR 3 Optativa comuna ca | es | en T/P
COMUNICACIÓ EN ANGLÈS TÈCNIC 9 Optativa comuna ca | es | en T/P
DISSENY MICROELECTRÒNIC DIGITAL 6 Optativa comuna ca | es | en P
ENGINYERIA COMPUTACIONAL 6 Optativa comuna ca | es | en P
ENGINYERIA DE DADES I ANALÍTICA DE NEGOCI 6 Optativa comuna ca | es | en T
ENGINYERIA DEL FOC 6 Optativa comuna ca | es | en P
EQUIPS I INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS 6 Optativa comuna ca | es | en T
FABRICACIÓ ADDITIVA 1 3 Optativa comuna ca | es | en T
FABRICACIÓ ADDITIVA 2 3 Optativa comuna ca | es | en P
FENÒMENS DEL TRANSPORT 6 Optativa comuna ca | es | en T
FISICOQUÍMICA 6 Optativa comuna ca | es | en T
FONAMENTS DELS MATERIALS FUNCIONALS 6 Optativa específica ca | es | en P
FOTÒNICA APLICADA 6 Optativa comuna ca | es | en P
GESTIÓ DE PROJECTES A L'ENGINYERIA 6 Optativa comuna ca | es | en T
IMPLEMENTACIÓ DE SISTEMES DE CONTROL AUTOMÀTIC 6 Optativa comuna ca | es | en P
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL APLICADA A L'ENGINYERIA 6 Optativa comuna ca | es | en P
LIDERATGE I DIRECCIÓ 6 Optativa comuna ca | es | en T/P
PROGRAMACIÓ DE DISPOSITIUS MÒBILS 6 Optativa comuna ca | es | en T/P
PROGRAMACIÓ PER A ENGINYERS 6 Optativa comuna ca | es | en P
PROJECTES D'INSTAL·LACIONS 6 Optativa comuna ca | es | en T
SIMULACIÓ AVANÇADA DE MATERIALS PER A L'ENGINYERIA I BIOENGINYERIA 6 Optativa comuna ca | es | en P
SIMULACIÓ COMPUTACIONAL EN MECÀNICA DE FLUIDS I TRANSFERÈNCIA DE CALOR 6 Optativa específica ca | es | en T
SIMULACIÓ NUMÈRICA APLICADA A L'ENGINYERIA 6 Optativa comuna ca | es | en T
TECNOLOGIA DE FABRICACIÓ PER MECANITZAT 6 Optativa específica ca | es | en T/P
TECNOLOGIA I CIÈNCIA EN L'ANTIGUITAT: EGIPTE I MESOPOTÀMIA 6 Optativa comuna ca | es | en T
VALIDACIÓ DEL DISSENY 6 Optativa comuna ca | es | en P