Vés al contingut (premeu Retorn)

Pla d'estudis de Grau en Enginyeria Biomèdica

(1) ca: guia docent en català / es: guía docente en español / en: teaching guide in english

(2) T: Quadrimestre de tardor / P: Quadrimestre de primavera

AssignaturesCrèdits ECTSTipusGuia docent (1)Impartició (2)
Consulteu els idiomes d'impartició als horaris o a la mateixa guia docent de l'assignatura.
Q1 CÀLCUL 6 Obligatòria ca | es | en T/P
EXPRESSIÓ GRÀFICA 6 Obligatòria ca | es | en T/P
FÍSICA I : FONAMENTS DE MECÀNICA 6 Obligatòria ca | es | en T/P
INFORMÀTICA 6 Obligatòria ca | es | en T/P
QUÍMICA 6 Obligatòria ca | es | en T/P
Q2 ÀLGEBRA I CÀLCUL MULTIVARIABLE 6 Obligatòria ca | es | en T/P
CÀLCUL NUMÈRIC-EQUACIONS DIFERENCIALS 6 Obligatòria ca | es | en T/P
FÍSICA II : FONAMENTS D'ELECTRO-MAGNETISME 6 Obligatòria ca | es | en T/P
CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS 6 Obligatòria ca | es | en T/P
TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS I SOSTENIBILITAT 6 Obligatòria ca | es | en T/P
Q3 ESTADÍSTICA 6 Obligatòria ca | es | en T/P
SISTEMES ELÈCTRICS 6 Obligatòria ca | es | en T/P
SISTEMES MECÀNICS 6 Obligatòria ca | es | en T/P
MECÀNICA DE FLUIDS 6 Obligatòria ca | es | en T/P
BIOLOGIA 6 Obligatòria ca | es | en T
Q4 EMPRESA 6 Obligatòria ca | es | en T/P
SISTEMES ELECTRÒNICS 6 Obligatòria ca | es | en T/P
CONTROL INDUSTRIAL I AUTOMATITZACIÓ 6 Obligatòria ca | es | en T/P
TERMODINÀMICA I TRANSFERÈNCIA DE CALOR 6 Obligatòria ca | es | en T/P
FISIOLOGIA 6 Obligatòria ca | es | en P
Q5 PROJECTES D'ENGINYERIA 6 Obligatòria ca | es | en T/P
SISTEMES D'INFORMACIÓ I COMUNICACIONS EN LA SANITAT 6 Obligatòria ca | es | en T
PROCESSAMENT DE SENYALS BIOMÈDICS 6 Obligatòria ca | es | en T
SENSORS I CONDICIONADORS DE SENYALS 6 Obligatòria ca | es | en T
BIOMECÀNICA 6 Obligatòria ca | es | en T
Q6 BIOMATERIALS 6 Obligatòria ca | es | en P
ENGINYERIA CLÍNICA 6 Obligatòria ca | es | en P
PROCESSAMENT D'IMATGES BIOMÈDIQUES 6 Obligatòria ca | es | en P
EQUIPS DE MONITORATGE, DIAGNÒSTIC I TERÀPIA 6 Obligatòria ca | es | en P
SEGURETAT HOSPITALÀRIA 6 Obligatòria ca | es | en P
Q7 ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ 6 Obligatòria ca | es | en T/P
PRÀCTIQUES EXTERNES 12 Obligatòria - T/P
OPTATIVA 6 Optativa - T/P
OPTATIVA 6 Optativa - T/P
Q8 OPTATIVA 6 Optativa - T/P
TREBALL DE FI DE GRAU 24 Projecte ca | es | en T/P

Assignatures optatives del pla d'estudis

(*) Entre les condicions acadèmiques necessàries per finalitzar els estudis d'Enginyeria Biomèdica està l'obligació de cursar i superar un mínim de 12 ECTS optatius en assignatures optatives específiques d'aquesta titulació.

AVÍS: Per poder cursar optatives l'estudiant ha d'haver superat 162 ECTS o més d'assignatures troncals i obligatòries.

AssignaturesCrèdits ECTSTipusGuia docent (1)Impartició (2)
Els crèdits optatius superats com a pràctiques cursades no comptabilitzen com a específics de la titulació.
APRENENTATGE BIOESTADÍSTIC (*) 6 Optativa específica ca | es | en P
BIOQUÍMICA (*) 6 Optativa específica ca | es | en T
COMUNICACIÓ EN ANGLÈS TÈCNIC 9 Optativa comuna ca | es | en T/P
DISSENY D'EQUIPS MÈDICS USABLES (*) 6 Optativa específica ca | es | en T
DISSENY I CONSTRUCCIÓ DE PROTOTIPS ELECTRÒNICS 6 Optativa comuna ca | es | en P
DISSENY MICROELECTRÒNIC DIGITAL 6 Optativa específica ca | es | en P
ENGINYERIA COMPUTACIONAL 6 Optativa comuna ca | es | en P
ENGINYERIA DE DADES I ANALÍTICA DE NEGOCI 6 Optativa comuna ca | es | en T
ENGINYERIA DE TEIXITS (*) 6 Optativa específica ca | es | en T
FABRICACIÓ ADDITIVA 1 3 Optativa comuna ca | es | en T
FABRICACIÓ ADDITIVA 2 3 Optativa comuna ca | es | en P
FENÒMENS DEL TRANSPORT 6 Optativa comuna ca | es | en T
FISICOQUÍMICA 6 Optativa comuna ca | es | en T
FOTÒNICA APLICADA 6 Optativa comuna ca | es | en P
IMPLANTS BIOMÈDICS (*) 6 Optativa específica ca | es | en T
IMPLEMENTACIÓ DE SISTEMES D'ADQUISICIÓ BASATS EN ARDUINO 6 Optativa comuna ca | es | en T/P
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL APLICADA A L'ENGINYERIA 6 Optativa comuna ca | es | en P
LIDERATGE I DIRECCIÓ 6 Optativa comuna ca | es | en T/P
MODELITZACIÓ I CONTROL DE SISTEMES BIOMÈDICS (*) 6 Optativa específica ca | es | en P
PROGRAMACIÓ PER A ENGINYERS 6 Optativa comuna ca | es | en P
SIMULACIÓ AVANÇADA DE MATERIALS PER A L'ENGINYERIA I BIOENGINYERIA 6 Optativa comuna ca | es | en P
SIMULACIÓ DEL MOVIMENT 6 Optativa comuna ca | es | en T
VALIDACIÓ DEL DISSENY 6 Optativa comuna ca | es | en P