Vés al contingut (premeu Retorn)

Pla d'estudis

Pla 2013

Índex

Quadre estructural

 

Primer quadrimestre Bloc Comú Obligatori 20 ECTS
Optatives 10 ECTS
Segon quadrimestre Bloc Comú Obligatori 20 ECTS
Optatives 10 ECTS
Tercer quadrimestre Optatives 30 ECTS
Quart quadrimestre Treball Final de Màster 30 ECTS
Total crèdits 120 ECTS

 

Com aconseguir la menció d’especialitat

Per assolir l'especialitat escollida, has de cursar un mínim de 30 ECTS optatius dins de l'oferta d'assignatures d'aquesta especialitat i la resta de crèdits dins de l'oferta formativa del màster. A més a més, hauràs de fer la defensa del Treball de Final de Màster (TFM) en una temàtica afí a aquella especialitat.

 

Llistat d'assignatures

Les assignatures que s'ofereixen en anglès estan marcades amb un color de fons blau.

Obligatòries

  • Centre d'impartició: EUETIB
CodiAssignaturaGuia docentQuadrimestreECTS
820730 Energy resources Informació en Català Información en Castellano Information in English Q1 5
820731 Power system Informació en Català Información en Castellano Information in English Q1 5
820732 Energy and environment Informació en Català Información en Castellano Information in English Q1 5
820733 Renewable energy technology Informació en Català Información en Castellano Information in English Q1 5
820734 Thermal equipment Informació en Català Información en Castellano Information in English Q2 5
820735 Electrical equipment Informació en Català Información en Castellano Information in English Q2 5
820736 Energy markets Informació en Català Información en Castellano Information in English Q2 5
820737 Energy efficiency and rational use of energy Informació en Català Información en Castellano Information in English Q2 5

Optatives comunes

  • Centre d'impartició:
CodiAssignaturaGuia docentQuadrimestreECTS
820738 Introduction to research Q3 15
- Pràctiques en empreses Q3 15
- Cursos o seminaris Q3 5

Optatives especialitat Renovables

  • Centre d'impartició: ETSEIB
CodiAssignaturaGuia docentQuadrimestreECTS
820739 Wind power Informació en Català Información en Castellano Information in English Q1 5
820740 Solar photovoltaics Informació en Català Información en Castellano Information in English Q1 5
820741 Energia hidràulica i marina Informació en Català Información en Castellano Information in English Q2 5
820742 Biogàs i biocombustibles Informació en Català Información en Castellano Information in English Q2 5
820743 Photovoltaic devices Informació en Català Información en Castellano Information in English Q3 5
820744 Solar thermal energy Informació en Català Información en Castellano Information in English Q3 5
820745 Energia geotèrmica Informació en Català Información en Castellano Information in English Q3 5
820746 Biomassa i residus Informació en Català Información en Castellano Information in English Q3 2,5
820747 Integration of renewables in the electric grid Informació en Català Información en Castellano Information in English Q3 5
820748 Hydrogen and fuel cells Informació en Català Información en Castellano Information in English Q3 5

Optatives especialitat Elèctrica

  • Centre d'impartició: ETSEIB
CodiAssignaturaGuia docentQuadrimestreECTS
820749 Disseny Simulació i Control de Màquines Elèctriques Informació en Català Información en Castellano Information in English Q1 5
820750 Power electronics applied to distributed energy resources Informació en Català Información en Castellano Information in English Q1 5
820751 Accionaments Elèctrics d'Elevat Rendiment Informació en Català Información en Castellano Information in English Q2 5
820752 Generació Elèctrica a partir de fonts renovables Informació en Català Información en Castellano Information in English Q2 5
820753 Qualitat de Subministrament i Integració de renovables a la xarxa Informació en Català Información en Castellano Information in English Q3 5
820754 Sistemes Elèctrics de Potencia en un Entorn Distribuït Informació en Català Información en Castellano Information in English Q3 5
820755 Smart Grids Informació en Català Información en Castellano Information in English Q3 5
820756 Advanced electrical engineering Informació en Català Información en Castellano Information in English
Q3 5

Optatives especialitat Tèrmica

  • Centre d'impartició: ETSEIAT
CodiAssignaturaGuia docentQuadrimestreECTS
820761 Intensificació en transferència de calor i massa Informació en Català Información en Castellano Information in English Q1 5
820776 Intensificació en transferència de calor i massa 2 Informació en Català Información en Castellano Information in English Q3 2,5
820757 Mètodes numèrics en transferència de calor i massa Informació en Català Información en Castellano Information in English Q1 5
820759 Condicionament tèrmic d'edificis. Arquitectura bioclimàtica Informació en Català Información en Castellano Information in English Q2 5
820760 Equips tèrmics generadors de calor i fred Informació en Català Información en Castellano Information in English Q2 5
820758 Tècniques experimentals i tractament de dades en termoenergètica Informació en Català Información en Castellano Information in English Q3 5
820762 Turbulència: fenomenologia, simulació, aerodinàmica Informació en Català Información en Castellano Information in English Q3 5
820763 Thermal energy storage Informació en Català Información en Castellano Information in English Q3 5
820764 Heat exchangers Informació en Català Información en Castellano Information in English Q3 5
820765 Motors tèrmics i combustió Informació en Català Información en Castellano Information in English Q3 5

Optatives especialitat Gestió de l’Energia

  • Centre d'impartició: EUETIB
CodiAssignaturaGuia docentQuadrimestreECTS
820766 Contractació del subministrament d'energia Informació en Català Información en Castellano Information in English Q1 5
820767 Economia de l'energia i models de planificació energètica integral Informació en Català Información en Castellano Information in English Q1 5
820768 Rehabilitació i eficiència energètica en l'edificació Informació en Català Información en Castellano Information in English Q2 5
820769 Eficiència energètica en la industria Informació en Català Información en Castellano Information in English Q2 5
820770 Gestió de l'energia, diagnòstic i auditoria energètica Informació en Català Información en Castellano Information in English Q3 5
820771 Control i automatització per al ús eficient de l'energia Informació en Català Información en Castellano Information in English Q3 5
820747 Integration of renewables in the electric grid Informació en Català Información en Castellano Information in English Q3 5
820773 Emmagatzematge de l'energia Informació en Català Información en Castellano Information in English Q3 5
820774 Eficiència en sistemes elèctrics de potencia Informació en Català Información en Castellano Information in English Q3 5