Vés al contingut (premeu Retorn)

Enginyeria Tècnica Industrial. Especialitat en Mecànica [Introducció]

Mecànica. Activitats del sector mecànic

  • Per MECÀNICA hom entén el conjunt que fa referència a les aplicacions tècniques de la mecànica sigui en el món del càlcul i construcció de màquines hidràuliques, tèrmiques o mecàniques, sigui en el món de les estructures i construccions industri-als, sense oblidar els processos de fabricació d’aquestes màquines i estructures, dels seus components i els materials emprats en la seva construcció.
  • L'anomenat SECTOR MECÀNIC el configuren les empreses dedicades al disseny, càlcul i construcció de maquinari en general i de les construccions industrials; el con-junt dedicat a la fabricació, mecanitzat i tractament dels components d’aquestes mà-quines i estructures, i les empreses dedicades al seu muntatge i al seu manteniment.

Ensenyament reglat: Objectius de formació per a l'enginyer tècnic industrial

  • La finalitat de la Unitat d'Especialitat (UE) de la Titulació en Enginyeria Mecànica és la formació en les matèries que configuren l'ensenyament reglat, relatiu a l'ENGI-NYER TÈCNIC INDUSTRIAL especialitzat en MECÀNICA.
  • Membres d’aquesta UE també desenvolupen assignatures optatives i de lliure elecció adreçades als alumnes de les altres titulacions impartides a l’Escola.
  • Pel que fa la preparació de l’ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL, es tracta de formar una persona en els coneixements adequats per a desenvolupar funcions científiques o tècniques pròpies del Disseny, Creació, Organització i Direcció,dels treballs propis del camp especialitzat que contempli, així com a l'assumpció d'un rol de quadre.
  • El seu exercici es centra en les enginyeries enginyeries d'enllaç, d'execució i de producte, la qual cosa significa capacitat per desenvolupar projectes en base a propostes molt generals que permetin la seva realització material, alhora que han de saber fabricar-los tot garantint-ne la qualitat, i conduir finalment la seva comercialització, instal·lació, manteniment, i fins i tot la seva substitució per altre. Tot amb respecte per les relacions humanes i el medi natural.
  • Les sortides professionals es poden consultar al Col·legi d'enginyers graduats i d'enginyers tècnics Industrials de Barcelona.