Vés al contingut (premeu Retorn)

Enginyeria Tècnica Industrial. Especialitat en Química Industrial [Introducció]

Química Industrial. activitats del sector químic

  • Per QUIMICA INDUSTRIAL, s’entén el conjunt de matèries que fan referència als procediments i sistemes de fabricació de tots els compostos químics, combinant adequadament les operacions bàsiques (transformacions de ordre físic i/o fisicoquímic) amb els processos químics unitaris (transformacions amb reacció química); inclou els fonaments de química, química analítica, fisicoquímica, i química orgànica, així com els sistemes de regulació i control dels processos.
  • El SECTOR QUÍMIC el configuren un conjunt d’activitats bàsiques i transformadores que es poden classificar en quatre grans subsectors: Química Bàsica, que compren la química orgànica (petroquímica) i la química inorgànica (clor, àcids, àlcalis); l’Agroquímica (adobs i plaguicides); la Química per a la Indústria (gasos, pigments, pintures, greixos, coles, aromes, etc.); la Química pel Consum Final (sabons, detergents, perfumeria, etc.). A més hi ha els considerats sectors afins com la indústria farmacèutica, dels plàstics, la paperera, de les fibres sintètiques, la indústria cimentera i la alimentària.

Ensenyament reglat: Objectius de formació per a l'enginyer tècnic industrial

  • La finalitat de la Unitat d'Especialitat (UE) de la Titulació en Enginyeria Química és la formació en les matèries que configuren l'ensenyament reglat, relatiu a l'ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL en QUÍMICA INDUSTRIAL.
  • Membres d’aquesta UE també desenvolupen assignatures optatives i de lliure elecció adreçades als alumnes de les altres titulacions impartides a l’Escola.
  • Pel que fa la preparació de l’ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL, es tracta de formar una persona amb els coneixements adequats per a desenvolupar funcions científiques o tècniques pròpies del Disseny, Creació, Organització i Direcció,dels treballs propis del camp especialitzat que contempli, així com a l'assumpció d'un rol de quadre.
  • El seu exercici es centra en les enginyeries enginyeries d'enllaç, d'execució i de producte, la qual cosa significa capacitat per desenvolupar projectes en base a propostes molt generals que permetin la seva realització material, alhora que han de saber fabricar-los tot garantint-ne la qualitat, i conduir finalment la seva comercialització, instal·lació, manteniment, i fins i tot la seva substitució per altre. Tot amb respecte per les relacions humanes i el medi natural.
  • Les sortides professionals es poden consultar al Col·legi d'enginyers graduats i d'enginyers tècnics Industrials de Barcelona.