Vés al contingut (premeu Retorn)

Requisits de Grau en Enginyeria Elèctrica

CONDICIÓ(*)

PREREQUISIT: Haver aprovat l'assignatura amb requeriment.

PRECOREQUISIT: Haver cursat prèviament o l'assignatura amb requeriment i, en cas de no haver-la aprovat, cursar-la simultàniament.

COREQUISIT: Haver aprovat prèviament l'assignatura amb requeriment o cursar-la simultàniament.

IREQUISIT: Cursar simultàniament l'assignatura amb requeriment.

ASSIGNATURA QUE ES VOL CURSARCONDICIÓ(*)ASSIGNATURA AMB REQUERIMENT
820002-ES-ESTADÍSTICA PREREQUISIT 820007-CAL-CÀLCUL
PRECOREQUISIT

820008-ACM-ÀLGEBRA I CÀLCUL MULTIVARIABLE 

 

820009-CNED-CÀLCUL NUMÈRIC - EQUACIONS DIFERENCIALS

820012-CIA-CONTROL INDUSTRIAL I AUTOMATITZACIÓ COREQUISIT 820016-STE-SISTEMES ELÈCTRICS
820017-STI-SISTEMES ELECTRÒNICS COREQUISIT 820016-STE-SISTEMES ELÈCTRICS
820126-IEBAT2EE-INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA I ALTA TENSIÓ II PREREQUISIT 820125-IEBAT1EE-INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA I ALTA TENSIÓ I
  820129-SEPEE-SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA PREREQUISIT

  820125-IEBAT1EE-INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA I ALTA TENSIÓ I


  820128-ME2EE-MÀQUINES ELÈCTRIQUES II

  820122-CEEREE-CENTRALS ELÈCTRIQUES I ENERGIES RENOVABLES PREREQUISIT 820127-ME1EE-MÀQUINES ELÈCTRIQUES I
  820128-ME2EE-MÀQUINES ELÈCTRIQUES II PREREQUISIT
  820127-ME1EE-MÀQUINES ELÈCTRIQUES I
  820140-EDEE-ACCIONAMENTS ELÈCTRICS PREREQUISIT 820128-ME2EE-MÀQUINES ELÈCTRIQUES II
  820127-ME1EE-MÀQUINES ELÈCTRIQUES I PREREQUISIT 820016-STE-SISTEMES ELÈCTRICS
  820141-ASEPE-ANÀLISI DE SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA PREREQUISIT 820129-SEPEE-SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA
  820121-CHTEE-CENTRALS HIDRÀULIQUES I TÈRMIQUES PRECOREQUISIT 820020-TTC-TERMODINÀMICA I TRANSFERÈNCIA DE CALOR
  820123-CSEE-CIRCUITS I SENYALS PREREQUISIT 820016-STE-SISTEMES ELÈCTRICS
  820124-EPEE-ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA PREREQUISIT 820017-STI-SISTEMES ELECTRÒNICS
  820076 - AEAE-AMPLIACIÓ D'ESTADÍSTICA I APLICACIONS A L'ENGINYERIA PREREQUISIT 820002-ES-ESTADÍSTICA
  820241 - DMD-DISSENY MICROELECTRÒNIC PRECOREQUISIT 820017-STI-SISTEMES ELECTRÒNICS