Vés al contingut (premeu Retorn)

Requisits de Grau en Enginyeria de l'Energia

CONDICIÓ(*)

PREREQUISIT: Haver aprovat l'assignatura amb requeriment.

PRECOREQUISIT: Haver cursat prèviament o l'assignatura amb requeriment i, en cas de no haver-la aprovat, cursar-la simultàniament.

COREQUISIT: Haver aprovat prèviament l'assignatura amb requeriment o cursar-la simultàniament.

IREQUISIT: Cursar simultàniament l'assignatura amb requeriment.

ASSIGNATURA QUE ES VOL CURSARCONDICIÓ(*)ASSIGNATURA AMB REQUERIMENT
820002-ES-ESTADÍSTICA PREREQUISIT 820007-CAL-CÀLCUL
PRECOREQUISIT

820008-ACM-ÀLGEBRA I CÀLCUL MULTIVARIABLE

 

820009-CNED-CÀLCUL NUMÈRIC - EQUACIONS DIFERENCIALS

820012-CIA-CONTROL INDUSTRIAL I AUTOMATITZACIÓ COREQUISIT 820016-STE-SISTEMES ELÈCTRICS
820017-STI-SISTEMES ELECTRÒNICS COREQUISIT 820016-STE-SISTEMES ELÈCTRICS
820321-CSEEN-CONTROL DE SISTEMES ENERGÈTICS PREREQUISIT

820012-CIA-CONTROL INDUSTRIAL I AUTOMATITZACIÓ


820017-STI-SISTEMES ELECTRÒNICS

  820326-TECE-TECNOLOGIA DE CENTRALS PREREQUISIT 820325-GETF-GENERACIÓ TERMOFLUIDODINÀMICA
  820325-GETF-GENERACIÓ TERMOFLUIDODINÀMICA PREREQUISIT 820013-MF-MECÀNICA DE FLUIDS
  PRECOREQUISIT

  820020-TTC-TERMODINÀMICA I TRANSFERÈNCIA DE CALOR

  820330-TDFE-TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ DE FLUIDS ENERGÈTICS PREREQUISIT 820013-MF-MECÀNICA DE FLUIDS
  PRECOREQUISIT

  820020-TTC-TERMODINÀMICA I TRANSFERÈNCIA DE CALOR

  820323-GEEEN-GENERACIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA PREREQUISIT 820016-STE-SISTEMES ELÈCTRICS
  820327-COEE-CONVERTIDORS ESTÀTICS D'ENERGIA PREREQUISIT 820017-STI-SISTEMES ELECTRÒNICS
  820322-EEEN-EMMAGATZEMATGE D'ENERGIA PRECOREQUISIT 820017-STI-SISTEMES ELECTRÒNICS
  820141-ASEPE-ANÀLISI DE SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA PREREQUISIT

  820331-TDEE-TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA

  820241-DMD-DISSENY MICROELECTRÒNIC PRECOREQUISIT 820017-STI-SISTEMES ELECTRÒNICS