Vés al contingut (premeu Retorn)

Requisits de Grau en Enginyeria de Materials

CONDICIÓ(*)

PREREQUISIT: Haver aprovat l'assignatura amb requeriment.

PRECOREQUISIT: Haver cursat prèviament o l'assignatura amb requeriment i, en cas de no haver-la aprovat, cursar-la simultàniament.

COREQUISIT: Haver aprovat prèviament l'assignatura amb requeriment o cursar-la simultàniament.

IREQUISIT: Cursar simultàniament l'assignatura amb requeriment.

ASSIGNATURA QUE ES VOL CURSARCONDICIÓ(*)ASSIGNATURA AMB REQUERIMENT
820002-ES-ESTADÍSTICA PREREQUISIT 820007-CAL-CÀLCUL
PRECOREQUISIT

820008-ACM-ÀLGEBRA I CÀLCUL MULTIVARIABLE

 

820009-CNED-CÀLCUL NUMÈRIC - EQUACIONS DIFERENCIALS

820012-CIA-CONTROL INDUSTRIAL I AUTOMATITZACIÓ COREQUISIT 820016-STE-SISTEMES ELÈCTRICS
820017-STI-SISTEMES ELECTRÒNICS COREQUISIT 820016-STE-SISTEMES ELÈCTRICS
295702-PCO-PLÀSTICS I COMPÒSITS PRECOREQUISIT

295022-FP-FONAMENTS DE POLÍMERS

295701-MAME-MATERIALS METÀL.LICS PRECOREQUISIT 295707-MEF-METAL.LÚRGIA FÍSICA
295711-COME-COMPORTAMENT MECÀNIC PRECOREQUISIT 295710-PME-PROPIETATS MECÀNIQUES DELS MATERIALS
820076 - AEAE-AMPLIACIÓ D'ESTADÍSTICA I APLICACIONS A L'ENGINYERIA PREREQUISIT 820002-ES-ESTADÍSTICA
820241-DMD-DISSENY MICROELECTRÒNIC PRECOREQUISIT 820017-STI-SISTEMES ELECTRÒNICS