Vés al contingut (premeu Retorn)

Acreditació competència genèrica de la 3a Llengua

La UPC estableix, mitjançant l'Acord CG/2018/01/15(obriu en una finestra nova), la moratòria del requisit de B2, que afectava els estudiants que van accedir a la Universitat el curs 2014-2015 en endavant, i recupera les 4 vies per assolir la competència en una tercera llengua previstes des de la implantació dels graus de la UPC.

Comunicació de la UPC - gener de 2018

Des de la implantació dels graus la normativa acadèmica de la UPC considera assolida la competència per mitjà d'una de les 4 vies següents:

  1. Haver obtingut com a mínim 9 ECTS corresponents a assignatures d'estudis de la UPC impartides completament en una tercera llengua, preferentment en anglès.

  2. Elaborar i defensar el treball de fi de grau en anglès, preferentment, o si es compta  amb la conformitat prèvia del professorat que forma part del Tribunal i de la Direcció del centre, en una altra tercera llengua.

  3. Fer una estada en una universitat o empresa estrangera en el marc d’un programa de mobilitat o d’un conveni de cooperació educativa en què l’activitat es faci en una tercera llengua i haver obtingut un mínim de 9 ECTS.

  4. Acreditar el coneixement d’una tercera llengua (alemany, anglès, francès i italià) amb un certificat del nivell B2 (entès com a nivell complet o B2.2) o un nivell superior del Marc Europeu Comú de Referència, del Consell d’Europa.

Com es sol·licita:

A través d'un tiquet DEMANA EEBE, ajuntant la següent documentació:
  • Original i fotocòpia del certificat o títol de nivell B2 o superior.
  • En els supòsits 1, 2 i 3 l'acreditació és automàtica i no caldrà presentar res però no acrediten nivells del MECR.

Termini d'expedició:

De setembre de 2020 a juny 2021

Resolució:

Es podrà consultar a l'e-Secretaria generant un expedient acadèmic, aproximadament una setmana després de la sol·licitud..