Comparteix:

Acreditació competència genèrica de la 3a Llengua

La UPC estableix, mitjançant el Decret llei 22/2021, DOGC 8517, la moratòria del requisit de B2, les 4 vies per assolir la competència en una tercera llengua previstes des de la implantació dels graus de la UPC.

Com se sol·licita:

A través de la Seu Electrònica de la UPC, emplenant la Sol·licitud d'acreditació de 3a llengua, i adjuntant la següent documentació:
  • Original i fotocòpia del certificat o títol de nivell B2 o superior (*)
  • En els supòsits 1, 2 i 3 l'acreditació és automàtica i no caldrà presentar res però no acrediten nivells del MECR.
(*) Aquesta documentació requerida haurà de ser un Document electrònic verificable o còpia autenticada per l’emissor. En cas de no poder verificar la documentació a la unitat emissora, contacta amb Gestió acadèmica de l'EEBE a través d'un tiquet a https://demana.upc.edu/gaeebe / Verificació prèvia documentació

Termini d'expedició:

Tot l'any (excepte el mes d'agost)

Resolució:

Es comunicarà per correu electrònic, aproximadament una setmana després de la sol·licitud.