Vés al contingut (premeu Retorn)

Matrícula addicional TFG/TFM

Els estudiants i estudiantes amb el TFG/TFM matriculat que no puguin dipositar en qualsevol de les convocatòries del quadrimestre corresponent podran optar a una matrícula addicional en el quadrimestre següent.

La matrícula addicional dóna dret a defensar en la convocatòria addicional del quadrimestre següent (veure calendari TFG/TFM), i comporta l'abonament de taxes pels serveis administratius (gestió de l'expedient, suport a l'aprenentatge i assegurança escolar, si s'escau).

Els estudiants que compleixin el requisits i vulguin defensar en la convocatòria addicional hauran de realitzar una sol·licitud, dins dels terminis establerts a cada quadrimestre, per la e-Secretaria / altres tràmits. En cap cas hauran de realitzar l'automatrícula on-line del TFG/TFM. En cas de fer-ho se'ls considerarà matrícula ordinària, no addicional.

Els estudiant amb matrícula addicional que no defensin o suspenguin a la convocatòria addicional hauran de formalitzar la matrícula ordinària del TFG/TFM, realitzant el pagament complet de la matrícula amb l'increment corresponent per repetició, que preveu el "Decret de preus" de la Generalitat de Catalunya.

Com es sol·licita:

A través de l'e-Secretaria cal accedir-hi amb les credencials d'accés a les Intranets de la UPC(obriu en una finestra nova):

  • En el menú "Instàncies", escolliu l'opció "Sol·licitud".
  • Seleccioneu el formulari "Altres tipus d'instàncies".

Termini:

Podeu consultar els terminis per sol·licitar la matrícula addicional del TFG/TFM al Calendari de TFG/TFM

Resolució:

La resolució de la sol·licitud s'emetrà mitjançant l’e-Secretaria, en el menú "Tràmits" / "Estat dels tràmit".

Pagament de la matrícula addicional:

Un cop acceptada i d'acord amb el Calendari de TFG/TFM apareixerà la taxa de matrícula addicional de TFG/TFM, a l'apartat d'"impresos i pagaments" de l'e-Secretaria. El pagament es podrà realitzar:
  • Mitjançant targeta de crèdit o "Línia Oberta".
  • A qualsevol de les oficines de les entitats financeres col·laboradores de la UPC.

Consulteu:

Gestió de sol·licituds online:

Per accedir a l’e-Secretaria cal l’usuari i contrasenya de la UPC.