Vés al contingut (premeu Retorn)

Assegurança escolar

L'assegurança escolar protegeix als estudiants menors de 28 anys dels riscos d'accident escolar, malaltia o dissort familiar oferint prestacions mèdiques, farmacèutiques o econòmiques.

Es considera accident escolar tota lesió corporal de la qual sigui víctima l'estudiant durant l'exercici d'activitats directament o indirectament relacionades amb la seva condició d'estudiant, incloses les esportives, assemblees, viatges d'estudis, de pràctiques en empreses o de fi de carrera i altres similars sempre que estiguin autoritzades  o organitzades pel centre docent. Queden també inclosos els desplaçaments des de casa al centre d'estudi.

Els estudiants que vulguin fer pràctiques en empreses participant en convenis de cooperació educativa han d'estar coberts per l'assegurança escolar mentre el conveni sigui vigent.

Qualsevol tipus d'atenció s'ha de rebre en els centres concertats amb la Mutualitat de l'Assegurança escolar(obriu en una finestra nova)En cas de ser atesos en algun centre que no tingui previst el recurs de l'Assegurança escolar pot sol·licitar-se la devolució de les despeses derivades, tenint en compte que es calcularan d'acord amb les tarifes oficials de l'Assegurança escolar.

La quota de l'assegurança escolar s'abona a l'abonar l'import de matrícula.  El curs escolar a efectes de l'assegurança escolar comença el 16 de setembre i finalitza el 15 de setembre de l'any següent.

BENEFICIARIS DE LES PRESTACIONS DE L'ASSEGURANÇA ESCOLAR

Estan inclosos en el camp d'aplicació de l'assegurança escolar tots els estudiants espanyols menors de 28 anys, que cursen a Espanya estudis universitaris de grau mitja i superior i doctorat.

Queden també inclosos a l'àmbit protector d'aquesta assegurança, els estudiants de la Unió Europea i en general els estudiants estrangers residents en les mateixes condicions que els espanyols, sempre que cursin els estudis a Espanya i fins a l'edat de 28 anys.

Els estudiants d'intercanvi podran rebre assistència sanitària durant les estades temporals als estats membres de la Unió Europea i acollir-se al tipus de seguretat social del país. Serà necessari acreditar-se mitjançant la targeta Sanitària Europea i la carta de la Universitat que acrediti la concessió de la beca.

ON ES SOL•LICITEN LES PRESTACIONS DE L'ASSEGURANÇA ESCOLAR?

Per sol·licitar l'assegurança escolar cal emplenar el formulari corresponent i enviar-lo per correu ordinari o presentar-lo a la Direcció Provincial corresponent. A més, s'haurà d'adjuntar la documentació personal i l'específica de cada prestació que s'indica en el model de sol·licitud.

Direcció Provincial de l'INSS
Sant Antoni Maria Claret, 5-11, 08037 Barcelona
Telèfon: 93 434 52 00 
Telèfon d'informació: 901 16 65 65

La sol·licitud i la documentació s'hauran de presentar en qualsevol dels Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social. Consulta en aquest llistat on pots trobar els centres de Direcció Provincial de l'INSS.

QUINA DOCUMENTACIÓ CAL PRESENTAR PER SOL•LICITAR LA PRESTACIÓ?

En tots els casos:

  • DNI o Llibre de Família. Si es tracta d'estrangers, passaport, carta d'identitat, permís o targeta de residència
  • Certificat d'assegurança escolar que pots sol·licitar a e-secretaria, o bé resguard de l'imprès de matrícula en el qual consti el curs, les assignatures i l'abonament de la quota de l’assegurança escolar
  • Model de sol•licitud oficial que també es pot demanar a la delegació provincial de l'INSS o CAISS més pròxim al domicili
  • Factures originals i detallades d'honoraris i despeses assistencials (pel que fa a les prestacions sanitàries, en cas de no utilitzar els serveis concertats amb l'assegurança escolar). 
  • Informe mèdic de la baixa

La sol•licitud d'aquestes prestacions, a excepció de l'accident escolar, serà prèvia a l'assistència mèdica per al reconeixement del dret. Només en els casos d'urgència, degudament acreditada pel facultatiu, es podrà presentar posteriorment. 

Podeu trobar més informació sobre les prestacions de l'assegurança escolar en la pàgina web de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

Consulteu:

Formulari:

Altres:

Per sol·licitar el Certificat d'Assegurança Escolar:

Per accedir a l’e-Secretaria cal l’usuari i contrasenya de la UPC.